Chuyển đổi số

Tài liệu về Linux và các phần mềm chạy trên Linux

Hệ điều hành LINUX/UNIX

Xoá mù Linux
Tự học sử dụng Linux
Sổ tay Ubuntu 6.06.1
Kiến thức cơ bản về Slackware Linux
Hướng dẫn cài đặt Ubuntu 7.04
Những câu hỏi thường gặp về Linux
Linux Sercurity
Linux cho người dùng
Kiến trúc UNIX/LINUX
Hướng dẫn cài đặt Fedora Core 4
Giáo trình UNIX
Giáo trình hệ điều hành UNIX/LINUX
Tài liệu hướng dẫn sử dụng Ubuntu (bắt đầu dùng GNU/LINUX)
Tài liệu hướng dẫn sử dụng Ubuntu (phần mềm tương ứng Windows-Linux)
Cơ bản về chứng chỉ LPI
Cài đặt ứng dụng mã nguồn trên Linux
Cài đặt Redhat Linux 8.0
Các bài thực hành Linux
Biên dịch nhân Linux
Nâng cấp và cài đặt trong Ubuntu với APTonCD
Tờ ghi nhớ Ubuntu
Các phần mềm tương ứng giữa Windows và Ubuntu
Sổ tay cài đặt Ubunt dùng LiveCD
Dùng LiveCD Ubuntu

Ứng dụng máy chủ (Server)

Áp dụng IPTables vào Web Server và FTP Server
Cài đặt và cấu hình IPTABLES
Giới thiệu về IPTABLES
Cài đặt LAMP trên Ubuntu

Lập trình Shell

Thông tin cơ bản về Shell

Tìm hiểu về C Shell (csh)

Giới thiệu về C Shell (csh)

Cài đặt Tenex C Shell (tcsh)

Tài liệu tham khảo C Shell (csh)

Linux cho lập trình viên và người dùng

Lập trình Shell

Tenex C Shell (TCSH)

Cơ bản về Linux Shell Script

Sử dụng Linux Shell

Phần mềm

Cài đặt bộ từ điển StarDict trong Ubuntu Linux
Sử dụng trình xử lý ảnh GIMP
Hướng dẫn sử dụng chương trình thư điện tử Mozilla Thunderbirth
Hướng dẫn sử dụng chương trình soạn thảo văn bản OpenOffice.org Writer
Hướng dẫn sử dụng chương trình bảng tính điện tử OpenOffice.org Calc
Hướng dẫn sử dụng chương trình trình diễn hội thảo OpenOffice.org Impress
Giới thiệu về bảng tính điện tử OpenOffice.org Calc
Sử dụng Calc - Miêu tả các hàm
Sharing tệp với Microsoft Office
Sử dụng Writer - Làm việc với ký tự
Khác biệt giữa OpenOffice.org Writer và Microsoft Word
Khác biệt giữa OpenOffice.org Calc và Microsoft Excel
Tuỳ chỉnh OpenOffice.org
Làm việc với bảng trong Writer
Sử dụng biểu mẫu trong Writer
Nhập các tập tin theo định dạng Microsoft Office
Giới thiệu về OpenOffice.org Writer
Thiết lập OpenOffice.org Writer

Ghi chú: Việc khai thác và sử dụng các tài liệu trên tuân theo giấy phép GNU FDL)


Số lượt đọc:  35656  -  Cập nhật lần cuối:  16/03/2008 06:15:45 PM
Thông báo

THÔNG BÁO: Đề nghị các địa phương cập nhật, báo cáo diễn biến rừng năm 2024 theo quy định tại Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 và Thông tư số 16/2023/TT-BNNPTNT. Chi tiết...

Liên kết
PHIM PHÓNG SỰ
Giữ vững màu xanh tổ quốc - Tập 2  
THƯ VIỆN ẢNH