Xem ngày trước
BẢN TIN TỔNG HỢP

Ngày 30 tháng 11 năm 2017
CHÍNH SÁCH – CHỈ ĐẠO
TIÊU ĐIỂM
QUẢN LÝ
NHÂN SỰ MỚI
THAM NHŨNG – LÃNG PHÍ
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
KINH TẾ
MÔ HÌNH – KINH NGHIỆM
BÌNH LUẬN – NHẬN ĐỊNH
NHÌN RA THẾ GIỚI

CHÍNH SÁCH – CHỈ ĐẠO
Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định về danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Thông tin và Truyền thông.
Cụ thể, theo Quyết định 1899/QĐ-TTg về danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, có 7 đơn vị thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ gồm: 1- Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản; 2- Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ; 3- Viện Khoa học Khí thượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu; 4- Viện Khoa học tài nguyên nước; 5- Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; 6- Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh; 7- Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường.
2 đơn vị thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường là Trung tâm Điều dưỡng và Phục hồi chức năng; Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng.
1 đơn vị thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo là Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung.
Theo Quyết định 1901/QĐ-TTg, có 8 đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông gồm: 1- Trung tâm Internet Việt Nam; 2- Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam; 3- Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia; 4- Viện Công nghiệp Phần mềm và nội dung số Việt Nam; 5- Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam; 6- Trường Cao đẳng Công nghiệp In; 7- Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn; Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông. (Xây Dựng 30/11) đầu trang(
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 1865/QĐ-TTg giao kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020.
Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương mục tiêu, nhiệm vụ và tổng nguồn vốn ngân sách trung ương, trái phiếu chính phủ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020.
Trong đó, kế hoạch nguồn ngân sách trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 giao cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là 207.548 triệu đồng, Bộ Xây dựng là 2.050 triệu đồng, Bộ Thông tin và Truyền thông là 70.250 triệu đồng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là 122.300 triệu đồng, Ủy ban Dân tộc là 50.700 triệu đồng...
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ, tổng nguồn vốn được giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, kiểm tra, giám sát tình hình triển khai kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 tại các bộ, ngành trung ương và địa phương.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan chủ trì các dự án, nội dung thành phần của các chương trình mục tiêu quốc gia: Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nội dung của các chương trình theo quy định tại các Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; 1722/QĐ-TTg ngày 2/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ của từng chương trình.
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan ở Trung ương là cơ quan thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 thuộc phạm vi quản lý theo quy định; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định về quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 thuộc phạm vi quản lý theo quy định; cân đối vốn từ ngân sách địa phương; tổ chức lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án khác có cùng nội dung, nhiệm vụ với từng chương trình mục tiêu quốc gia; thực hiện các giải pháp huy động các nguồn lực khác tại địa phương đảm bảo thực hiện các mục tiêu của từng chương trình; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định về quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. (Đầu Tư 29/11) đầu trang(

TIÊU ĐIỂM
Liên quan đến việc Bộ Nội vụ làm lọt hồ sơ bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh mà Thứ trưởng Trần Anh Tuấn bị đề nghị kỷ luật vì bị cho là làm lộ mật, trả lời VietNamNet, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết UB Kiểm tra TƯ đã có kết luận.
Trao đổi với VietNamNet ngày 29/11, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho hay, Bộ đã nhận được kết luận của UB Kiểm tra TƯ. Việc công bố nội dung cụ thể như thế nào thuộc thẩm quyền của UB Kiểm tra TƯ.
Phó chủ nhiệm UB Kiểm tra TƯ Lê Thị Thuỷ cũng cho biết, sau phiên họp vừa qua, UB Kiểm tra TƯ đã có thông báo kết luận về việc này.
“Chiều 28/11, UB Kiểm tra TƯ đã có thông báo kết quả phiên họp của UB Kiểm tra với Bộ Nội vụ rồi”, bà Thuỷ nói và cho biết thêm, nội dung cụ thể của thông báo kết luận phải do người phát ngôn cung cấp.
Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, chiều 28/11, UB Kiểm tra TƯ thông báo kết quả kiểm tra, xác minh việc Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ kiểm điểm, kiến nghị kỷ luật Thứ trưởng Trần Anh Tuấn.
Lý do Thứ trưởng Trần Anh Tuấn bị đề nghị kỷ luật là vì cung cấp cho báo chí công văn 766 ngày 17/10/2013 của Tỉnh ủy Hậu Giang gửi Ban Tổ chức TƯ và Bộ Công thương xin Trịnh Xuân Thanh về làm cán bộ tỉnh này.
Qua kiểm tra, xác minh thận trọng sự việc, UB Kiểm tra TƯ kết luận Thứ trưởng Trần Anh Tuấn không vi phạm các quy định của Đảng và Nhà nước về bảo vệ bí mật. Tài liệu mà ông Tuấn cung cấp cho báo chí không thuộc diện mật.
Việc Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ kiểm điểm, bỏ phiếu đề xuất hình thức kỷ luật theo quy định là phải bảo mật nhưng rồi để lộ công việc, kết quả này ra bên ngoài gây ảnh hưởng tới uy tín của cán bộ, nhất là khi chưa có kết luận cuối cùng là cần rút kinh nghiệm.
Trước đó, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8, báo chí đặt câu hỏi về kết quả kiểm tra, xử lý trong việc Bộ để mất hồ sơ liên quan đến việc bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh và việc Thứ trưởng Trần Anh Tuấn bị cho rằng làm lộ tài liệu mật trong vụ việc này.
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết, vụ việc Trịnh Xuân Thanh đến nay đã hơn 1 năm. Ban Bí thư, UB Kiểm tra TƯ đã có kết luận. Trong quá trình xử lý kết luận có liên quan đến quản lý hồ sơ của Trịnh Xuân Thanh và đang chờ kết luận của các cơ quan có thẩm quyền. (Vietnamnet 30/11) đầu trang(

QUẢN LÝ
Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về chính sách thuế đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo.
Thông báo kết luận nêu rõ, thuế đối với đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện đúng quy định của pháp luật về thuế.
Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan trên cơ sở Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, rà soát, hoàn thiện chính sách thuế đối với đơn vị sự nghiệp công lập nhằm khuyến khích các đơn vị này tự chủ tài chính và có tích lũy cho đầu tư, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung các luật về thuế trong năm 2018.
Bộ Tài chính cần đánh giá tình hình thực hiện chính sách không chịu thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ y tế, dạy học, dạy nghề thời gian qua; đánh giá việc thực hiện pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp của các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo thời gian qua; trong đó, làm rõ tình hình ở đơn vị tự chủ hoàn toàn, đơn vị tự chủ một phần và đơn vị được ngân sách nhà nước đầu tư toàn bộ.
Bộ Tài chính rà soát lại chế độ kế toán đối với đơn vị sự nghiệp, đảm bảo hạch toán đầy đủ thu, chi; bổ sung miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ các dịch vụ công cơ bản, thiết yếu trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo của đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đầu tư và miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các đơn vị sự nghiệp công lập ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít người. (Tin Tức 29/11) đầu trang(
Mục tiêu tổng quát của Đề án "Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025" vừa được Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt là tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện bình đẳng giới và nâng cao vị thế của phụ nữ ở vùng dân tộc thiểu số, góp phần thúc đẩy thực hiện thành công các mục tiêu của Chiến lược quốc gia bình đẳng giới.
Đề án trên được triển khai tại các xã và huyện có đồng bào dân tộc thiểu số, trọng tâm là địa bàn có dân tộc thiểu số ít người sinh sống. Đối tượng của Đề án là đồng bào các dân tộc thiểu số rất ít người, già làng, người có uy tín, cán bộ thôn, bản và các tổ chức đoàn thể ở thôn, bản; cán bộ, công chức, viên chức công tác trên địa bàn huyện, xã vùng dân tộc thiểu số có đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người sinh sống.
Đề án phấn đấu 100% cán bộ làm công tác dân tộc ở địa phương, 50% cán bộ làm công tác liên quan đến bình đẳng giới ở cấp huyện, cấp xã và người có uy tín, già làng, trưởng bản vùng dân tộc thiểu số có đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người sinh sống được phổ biến pháp luật về bình đẳng giới và tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực tổ chức triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới.
Phấn đấu 80% số hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người được tiếp cận thông tin về giới và pháp luật về bình đẳng giới; 100% các trường, lớp bán trú và dân tộc nội trú được tuyên truyền kỹ năng sống, về giới và bình đẳng giới với nội dung và thời lượng phù hợp với lứa tuổi; ít nhất 50% cán bộ làm công tác dân tộc ở huyện, xã có đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người sinh sống được tập huấn kỹ năng hoạt động bình đẳng giới, kỹ năng lồng ghép giới trong soạn thảo văn bản và tổ chức thực hiện chính sách; 30-50% các xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người sinh sống xây dựng mô hình về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.
Để đạt được các mục tiêu trên, Đề án đề ra các nhiệm vụ cụ thể như: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bình đẳng giới bằng nhiều hình thức phù hợp với ngôn ngữ, văn hóa, phong tục tập quán địa phương; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, nâng cao năng lực tổ chức và triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc, ban giám hiệu các trường trung học phổ thông nội trú, bán trú các cấp, người có uy tín ở địa bàn có người dân tộc thiểu số rất ít người sinh sống... (Dân Sinh 30/11) đầu trang(
“Thời điểm chín muồi của sắp xếp, đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ của các đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) đã tới. Đây là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, nhiệm vụ vừa cấp bách, phải làm ngay, vừa lâu dài đối với các cấp uỷ Đảng, chính quyền”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ.
Chiều 29/11, PGS.TS. Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã giới thiệu, phân tích Nghị quyết về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các ĐVSNCL” tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khoá XII của Đảng.
Theo Phó Thủ tướng, hệ thống ĐVSNCL của Việt Nam đóng góp lớn đối với sự nghiệp phát triển đất nước, bảo đảm an sinh xã hội.
Tuy nhiên, hoạt động của ĐVSNCL gắn với hệ thống hành chính, doanh nghiệp, đoàn thể nên còn nặng tính bao cấp, “tâm lý trông chờ vào Ngân sách và Nhà nước còn phổ biến”, Phó Thủ tướng đánh giá, đặc biệt là chất lượng dịch vụ công còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao, đa dạng của xã hội. Không những thế, tình trạng tham ô, lãng phí trong các ĐVSNCL không phải là ít.
Cụ thể, hiện cả nước có 57.995 ĐVSNCL với tổng biên chế khoảng 2,45 triệu viên chức, trong đó ngành y tế và giáo dục chiếm gần 70% tổng số biên chế. Chi lương cho các ĐVSNCL chiếm tới gần 40% tổng quỹ lương của Ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, chỉ có 123 đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, 1.934 đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên, 12.968 đơn vị bảo đảm một phần chi thường xuyên, 42.146 đơn vị do Ngân sách Nhà nước bảo đảm hoàn toàn hoạt động.
Với đòi hỏi của nhu cầu cuộc sống và việc Trung ương Đảng khoá XII ban hành Nghị quyết số 19, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng: “Thời điểm chín muồi của sắp xếp, đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ của các ĐVSNCL đã tới. Đây là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, nhiệm vụ vừa cấp bách - phải làm ngay, vừa lâu dài đối với các cấp uỷ Đảng, chính quyền”.
Mục tiêu cụ thể của Nghị quyết là tới năm 2021: Giảm tối thiểu 10% số đơn vị so với năm 2015 (tương ứng giảm 5.800 đơn vị); giảm tối thiểu 10% biên chế so với năm 2015 (khoảng 240.000 biên chế); cơ bản chấm dứt số hợp đồng lao động không đúng quy định; bảo đảm 10% đơn vị tự chủ tài chính, giảm 10% chi trực tiếp từ Ngân sách Nhà nước so với giai đoạn 2011-2015. Cơ bản việc chuyển đổi các đơn vị đủ điều kiện thành công ty cổ phần; hoàn thành lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp đối với một số lĩnh vực cơ bản.
Ngoài ra Nghị quyết cũng tiếp tục đặt các mục tiêu cho tới các năm 2025 và năm 2030 với các chỉ tiêu, lộ trình rõ ràng.
Tuy nhiên, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Nghị quyết số 19 không phải cắt xén đầu mối mà mục đích cao nhất là đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ công; xã hội hoá dịch vụ công không đi với thương mại hoá dịch vụ công, nhất là đối với giáo dục và y tế.
“Đặc biệt, mục tiêu của Nghị quyết là giảm các đầu mối ĐVSNCL và giảm biên chế hưởng lương từ Ngân sách Nhà nước nhưng không có nghĩa là sẽ giảm số lượng biên chế sự nghiệp mà số lượng này có thể tăng lên khi các đơn vị sự nghiệp đã tự chủ được tài chính thì có quyền tuyển thêm biên chế để phục vụ cho hoạt động chứ không phải cắt giảm biên chế”, Phó Thủ tướng nói.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng khẳng định cùng với thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy Nhà nước thì hoàn toàn có thể thực hiện thành công cắt giảm các đầu mối, biên chế hưởng lương Ngân sách Nhà nước như Nghị quyết số 19 nêu ra.
Theo đó, việc sắp xếp, tổ chức lại các ĐVSNCL, bảo đảm tuân thủ 5 nguyên tắc sau: Pháp luật chuyên ngành không quy định việc thành lập tổ chức bộ máy các ĐVSNCL; trường hợp cần thiết phải thành lập mới ĐVSNCL, thì đơn vị đó phải tự bảo đảm toàn bộ về tài chính (trừ trường hợp phải thành lập mới để cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu); một ĐVSNCL có thể cung ứng nhiều dịch vụ sự nghiệp công cùng loại nhằm giảm mạnh đầu mối, khắc phục chồng chéo, dàn trải, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ; Cơ cấu lại hoặc giải thể các ĐVSNCL hoạt động không hiệu quả;  Đẩy mạnh xã hội hoá, chuyển các đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác đủ điều kiện thành công ty cổ phần.
Nghị quyết cũng nêu các giải pháp cụ thể đối với từng lĩnh vực như y tế, giáo dục và đào tạo, dạy nghề… Theo đó, trong lĩnh vực dạy nghề, sáp nhập trường trung cấp vào trường cao đẳng; giải thể các trường trung cấp, cao đẳng hoạt động không hiệu quả. Sáp nhập trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục hướng nghiệp, trung tâm dạy nghề thành một cơ sở giáo dục dạy nghề trên địa bàn cấp huyện. “Mỗi huyện thực hiện thì cả nước sẽ giảm được hơn 1.400 đầu mối”.
Tương tự là việc sắp xếp các trung tâm y tế dự phòng, bệnh viện tuyến huyện, phòng y tế đa chức năng… Nơi đã có cơ sở y tế trên địa bàn cấp xã thì có thể không thành lập trạm y tế xã. Sáp nhập các trung tâm thuộc sở văn hoá, thể thao và du lịch có chức năng, nhiệm vụ tương đồng thành một đầu mối…
Về nâng cao chất lượng các ĐVSNCL, Nghị quyết cũng nêu rõ không thực hiện chế độ công chức trong ĐVSNCL; đánh giá, phân loại để đưa ra khỏi đội ngũ những người 2 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ; chấm dứt việc tự phê duyệt và giao biên chế sự nghiệp vượt quá số lượng, giải quyết dứt điểm số viên chức và số người lao động vượt quá số biên chế được giao.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tin tưởng việc thực hiện Nghị quyết số 19 sẽ thành công khi một vài năm qua, nhiều tỉnh, địa phương đã thực hiện sắp xếp các đầu mối ĐVSNCL mà không phải đợi Trung ương ra Nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ.
Trên thực tế, Hà Nội và TPHCM và nhất là Hà Nội mới chỉ sắp xếp, thu gọn các đầu mối ĐVSNCL trong một số lĩnh vực, biên chế chưa giảm được một người nào nhưng chi thường xuyên đã giảm được 4,85%/năm trong các năm 2015, 2016. Chưa kể Thành phố cũng thu lại được hàng nghìn ha đất đai để khai thác, phục vụ tái đầu tư cho xã hội, trong đó có dịch vụ công.
Phó Thủ tướng cũng cho biết qua khảo sát, Hà Nội có kinh nghiệm sắp xếp 5 ĐVSNCL có chức năng, nhiệm vụ tương đồng thành 1 đơn vị thì lựa chọn một cấp trưởng điều hành thôi, 4 giám đốc ĐVSNCL còn lại vẫn nhận chế độ cấp trưởng nhưng không điều hành.
“Bước vào triển khai Nghị quyết, tôi tin hai thành phố lớn có thể giảm tới 20% số ĐVSNCL”, Phó Thủ tướng bày tỏ. (Báo Chính Phủ 29/11) đầu trang(
Từ Hội thảo quốc tế “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội - kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã khái quát các nhận thức quan trọng để xây dựng Đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.
Hội thảo diễn ra vào sáng 29/11 tại Hà Nội do Tổ chức Lao động thế giới tại Việt Nam (ILO), Bộ LĐTB&XH tổ chức nhằm tập hợp các ý kiến xây dựng Đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), trình Trung ương thảo luận vào giữa năm 2018.
Tại Hội thảo, các ý kiến đã tập trung đề nghị định hướng cải cách chính sách cần tập trung vào yêu cầu mở rộng diện bao phủ của BHXH, đề xuất các mức đóng-hưởng phù hợp, nâng cao năng lực quản lý, minh bạch Quỹ BHXH.
Đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các chuyên gia trong và ngoài nước, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, BHXH và ưu đãi người có công đã tóm lược 8 bài học quan trọng trong cải cách chính sách BHXH.
Thứ nhất, chính sách BHXH phải song hành và đặt ngang tầm với chính sách kinh tế và chính sách xã hội. Đầu tư cho BHXH là đầu tư cho con người, phát triển bền vững chứ không phải phát triển thuần túy được thực hiện với quyết tâm chính trị rất cao và sự đồng hành của cả xã hội.
Thứ hai, Phó Thủ tướng đề nghị phải coi BHXH là trụ cột an sinh xã hội nhưng được lồng ghép trong các chương trình và nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội.
Thứ ba, thực hiện đồng bộ, toàn diện, “trọn gói” các chính sách cải cách BHXH, liên quan tới các chính sách kinh tế-xã hội khác và thị trường lao động. Phó Thủ tướng giao Bộ LĐTB&XH tiếp tục nghiên cứu, tổng hợp toàn bộ các chính sách liên quan tới BHXH để bảo đảm thực hiện đồng bộ.
Thứ tư, cải cách chính sách BHXH song hành với cải cách bộ máy cơ quan thực hiện chính sách là hệ thống quản lý Quỹ BHXH.
Thứ năm, bảo đảm lộ trình cải cách BHXH gắn với khả năng kinh tế và ngân sách nhà nước; tôn trọng nguyên tắc đóng-hưởng, chia sẻ rủi ro và bảo đảm bền vững Quỹ BHXH, nhất là Quỹ hưu trí.
Thứ sáu, muốn mở rộng diện bao phủ BHXH, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh phải tập trung phát triển kinh doanh, sản xuất, mở rộng thị trường lao động, “minh bạch hoá” nền kinh tế phi chính thức để tạo ra các quan hệ lao động - quan hệ “đóng-hưởng” BHXH cùng với sự hỗ trợ tham gia BHXH của nhà nước. Theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và các đại biểu, việc này sẽ tạo ra văn hoá đóng BHXH tại Việt Nam.
Phó Thủ tướng cũng nêu rõ một số nước như Trung Quốc khi thực hiện mở rộng diện tham gia BHXH bằng chính sách hỗ trợ người đóng thì có GDP bình quân đầu người tương đương nước ta hiện nay và có những nước còn có chỉ số thấp hơn nhưng đều đã thành công.
Thứ bảy, cải cách BHXH trên cơ sở kế thừa và phát triển các thành tựu đã có để bảo đảm thực hiện trong thời gian dài, không gây bất ổn xã hội, giải pháp không gây sốc, biện pháp linh hoạt, phân nhóm đối tượng để có chính sách khác nhau.
Cuối cùng, tầm nhìn cải cách BHXH phải là 30-40 năm với độ trễ chính sách dài nhưng phải hành động sớm. Càng cải cách sớm thì càng có dư địa để cải cách. Bài học của Italy là trong 10 năm thập niên 90 của thế kỷ trước đã tăng 4 tuổi nghỉ hưu đã gây cú sốc trong thị trường lao động.
“Phải chưng cất 8 bài học trên thành quan điểm, định hướng của cải cách BHXH”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ LĐTB&XH.
Trước đề xuất để cơ quan thuế thực hiện chức năng thu BHXH, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị BHXH chỉ nên kết nối với cơ quan thuế chứ không ủy thác hoàn toàn cho cơ quan thuế thực hiện vì tính chất và chính sách hoạt động của các cơ quan là khác nhau. Phó Thủ tướng cho rằng khi kết hợp được hai bảng lương của doanh nghiệp (một bảng lương để tính thu nhập của người lao động, một bảng lương để tính mức đóng BHXH) thì sẽ bảo vệ đầy đủ quyền lợi của người lao động, bảo đảm an toàn Quỹ BHXH và còn chống được các hoạt động chuyển giá của doanh nghiệp. (Báo Chính Phủ 29/11) đầu trang(
Phó thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các cơ quan liên quan nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về việc đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới DNNN giai đoạn 2016-2020.
Phó thủ tướng yêu cầu quán triệt sâu sắc quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước theo Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 3/6/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
Xây dựng phương án cơ cấu lại doanh nghiệp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện theo Quyết định số 707/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
Khẩn trương triển khai cổ phần hóa, thoái vốn tại các doanh nghiệp và các công việc liên quan theo kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại công văn số 991/TTg-ĐMDN ngày 10/7/2017 về phê duyệt danh mục doanh nghiệp nhà nước hoàn thành cổ phần hóa theo từng năm giai đoạn 2017-2020 và Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 về phê duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017-2020.
Chỉ đạo người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần do mình quản lý yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương thực hiện đăng ký giao dịch; niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán khi đủ điều kiện trong thời hạn một năm kể từ ngày phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng.
Phó thủ tướng yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng thành viên tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, các doanh nghiệp thuộc diện cổ phần hóa tăng cường vai trò giám sát đối với doanh nghiệp; cơ quan giám sát, doanh nghiệp cùng có trách nhiệm thực hiện công khai thông tin về hoạt động của doanh nghiệp.
Thực hiện chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc diện chuyển giao về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 11481/VPCP-ĐMDN ngày 27/10/2017.
Rà soát toàn bộ diện tích đất đang quản lý, sử dụng để lập phương án sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, pháp luật về sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước và trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, phê duyệt trước thời điểm quyết định cổ phần hóa; thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa, chủ động xử lý các vấn đề liên quan theo quy định. (Zing News 29/11) đầu trang(
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng Ban chỉ đạo 389 Quốc gia về Phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vừa yêu cầu xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức "tráo máy Nhật bằng máy Trung Quốc phát cho dân nghèo" tại xã La Dạ, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận mà báo chí đã đưa tin.
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình về xử nghiêm minh vụ việc "tráo máy Nhật bằng máy Trung Quốc phát cho dân nghèo" được báo chí phản ánh hồi đầu năm và gây bức xúc dư luận thời gian qua.
Theo đó, xét báo cáo của UBND tỉnh Bình Thuận, dựa vào phản ánh của báo chí, Phó Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận tiếp tục chỉ đạo Cơ quan điều tra khẩn trương điều tra làm rõ hành vi vi phạm pháp luật hình sự để xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân có vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.
Khi có kết quả, cơ quan này phải thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng theo đúng quy định của pháp luật.
Trước đó, theo phản ánh của báo chí tại Quyết định 755/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định hỗ trợ cho những hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và các hộ nghèo ở các xã/thôn/bản đặc biệt khó khăn nông cụ để sản xuất.
Đầu tháng 1 năm 2017 huyện Hàm Thuận Bắc đã tổ chức trao nông cụ cho nông dân nghèo. Cụ thể, mỗi hộ dân được cấp máy cắt cỏ, máy xịt thuốc, máy bơm nước tùy theo nhu cầu, trị giá 5 triệu đồng/hộ.
Ngày 3/1/2017, UBND xã La Dạ và đại diện UBND huyện Hàm Thuận Bắc cùng ông Hồ Minh Thắng, người chuyên cung ứng máy móc đã cấp phát 360 nông cụ cho 360 hộ nghèo của xã La Dạ, riêng thôn 4, xã La Dạ có 41 hộ được nhận nông cụ sản xuất.
Tuy nhiên, khi ký nhận máy về nhà người dân phát hiện hầu hết các nông cụ đã nhận đều là vỏ của hãng Honda nhưng ruột là của Trung Quốc, thậm chí có nhiều máy cũ và mang nhãn hiệu lạ.
Vụ việc xảy ra đã khiến người dân rất bức xúc, vụ việc có dấu hiệu trục lợi chính sách, lừa đảo người tiêu dùng và ảnh hưởng đến chính sách đối với người nghèo của Chính phủ. (Dân Trí 29/11) đầu trang(

NHÂN SỰ MỚI
Lãnh đạo Bộ VHTTDL, GTVT, Tỉnh ủy Hậu Giang, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (UBND TPHCM), UBND tỉnh Đắk Nông,... vừa ban hành các quyết định về công tác cán bộ.
Bộ VHTTDL: Bộ VHTTDL đã quyết định bổ nhiệm NSND Nguyễn Quang Vinh - Nguyên giám đốc Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam giữ chức vụ Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/12/2017. NSND Nguyễn Quang Vinh, tên khai sinh là Nguyễn Văn Vinh, sinh năm 1960. Quê ở Nghĩa Hưng, Nam Định. Nguyên là là Giám đốc Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam và là Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội.
Liên quan đến công tác nhân sự Bộ VHTTDL, Bộ trưởng Bộ VHTTDL đã quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Đăng Chương giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Triển lãm VHNT Việt Nam từ ngày 1/12/2017, thời hạn giữ chức danh quản lý 5 năm bắt đầu từ ngày quyết định bổ nhiệm có hiệu lực.
Hội Nông dân Việt Nam: Chiều 28/11, ông Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Vũ Minh Lý, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó trưởng ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Thông tin Nguồn lực tình nguyện Việt Nam về công tác tại Văn phòng Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, giữ chức Phó Chánh Văn phòng Trung ương Hội Nông dân Việt Nam từ ngày 1/12/2017. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.
Hậu Giang: Ngày 28/11, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Trần Công Chánh đã trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc bổ nhiệm bà Phan Thị Xuyến, Trưởng Phòng Hành chính, tiếp dân Văn phòng Tỉnh ủy, giữ chức Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Hậu Giang, thời hạn 5 năm kể từ ngày 27/11/2017.
Hà Giang: Ngày 27/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hà Ban đã trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc luân chuyển Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng về công tác tại Tỉnh ủy Hà Giang, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Đắk Nông: Chiều 27/11, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đã trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Công Trường, Phó Chi cục trưởng - Phụ trách Chi cục Kiểm lâm tỉnh giữ chức vụ Chi cục trưởng, Chi cục Kiểm lâm; ông Trịnh Anh, Kế toán trưởng - Trưởng phòng Văn phòng, Tài chính, Kế toán, Quỹ đầu tư phát triển Đắk Nông được điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc, Quỹ đầu tư phát triển Đắk Nông; ông Nguyễn Tiến Sơn, Phó Giám đốc, Sở Công Thương được giao kiêm nhiệm chức vụ Chi Cục trưởng, Chi cục quản lý thị trường.
TPHCM: Ngày 27/11, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Thu đã trao các quyết định về nhân sự một số sở, ngành.
Theo đó, bà Nguyễn Thị Thu đã trao quyết định bổ nhiệm nguyên Phó Trưởng đoàn Đoàn Văn công Quân khu 7 Nguyễn Thị Thanh Thúy, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở VHTT TPHCM. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.
Đồng thời Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Thu đã trao quyết định nghỉ hưu cho các cán bộ: Lê Hoài Trung, Phó Giám đốc Thường trực Sở Nội vụ; Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Sở GDĐT; Nguyễn Thị Liên, Phó Giám đốc Sở LĐTBXH. Thời gian nghỉ hưu chính thức từ ngày 1/12/2017.
* Cùng ngày (27/11), TAND TPHCM đã tổ chức lễ trao quyết định bổ nhiệm thẩm phán cho 28 ông bà.
Cụ thể, bổ nhiệm sáu thẩm phán trung cấp gồm ông Nguyễn Minh Hoàng (TAND quận 2), ông Vũ Văn Lệ (TAND huyện Nhà Bè), bà Lê Thị Hoàng Hoa (TAND quận 10), bà Lê Thị Tuyết (TAND quận Bình Tân), bà Trần Thị Thanh Trúc (TAND quận Tân Phú).
Đồng thời, 22 cán bộ là thư ký TAND các quận 1, 2, 6, 7, 9, 12, Phú Nhuận, Tân Bình và huyện Nhà Bè được bổ nhiệm giữ chức danh thẩm phán sơ cấp.
28 thẩm phán sơ, trung cấp được Chủ tịch nước bổ nhiệm lần này đã trải qua kỳ thi quốc gia về năng lực và có một quá trình phấn đấu trong ngành về chuyên môn lẫn đạo đức...
Bộ GTVT: Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công vừa trao Quyết định số 3235/QĐ-BGTVT của  Bộ trưởng Bộ GTVT điều động, bổ nhiệm ông Đỗ Đức Tiến, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp. Ông Đỗ Đức Tiến nhận nhiệm vụ mới  từ ngày 1/12/2017.
Đà Nẵng: Chiều 24/11, Thường trực HĐND TP Đà Nẵng đã có thông báo về kỳ họp bất thường HĐND TP Đà Nẵng.
Căn cứ theo Điều 104, 105 Luật Tổ chức chính quyền địa phương và hướng dẫn của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã họp, thống nhất phân công ông Nguyễn Nho Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố chỉ đạo, điều hành hoạt động của HĐND thành phố Đà Nẵng cho đến khi bầu Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng khóa IX.
Trước đó, sáng 24/11, HĐND TP Đà Nẵng đã tổ chức cuộc họp bất thường để bàn về vấn đề nhân sự. Kết thúc phần thảo luận kín, 100% đại biểu HĐND TP Đà Nẵng đã thông qua tờ trình về việc đề nghị bãi nhiệm Chủ tịch HĐND TP, Đại biểu HĐND TP khóa IX nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Xuân Anh.
Được biết, hiện chưa có nhân sự để bầu chức danh Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng thay ông Nguyễn Xuân Anh vì cả tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 - 2020 đang trong thời gian chịu kỷ luật cảnh cáo theo kết luật của Ủy Ban Kiểm tra Trung ương.
Tổng cục Hải quan: Chiều ngày 23/11, tại Cục Hải quan Hà Giang, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Công Bình đã trao Quyết định số 3989/QĐ-TCHQ ngày 21/11/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan bổ nhiệm có thời hạn ông Hoàng Cừ, Quyền Cục trưởng Cục Hải quan Hà Giang giữ chức vụ Cục trưởng Cục Hải quan Hà Giang. (Báo Chính Phủ 29/11) đầu trang(

THAM NHŨNG – LÃNG PHÍ
Có thể cảm nhận được sức nóng của phong trào chống tham nhũng ở nhiều nơi, thể hiện qua nhiều vụ việc được phanh phui, không kể đương chức hay đã nghỉ hưu, không kể là cán bộ chức vụ lớn hay nhỏ, một khi bị sai phạm đều bị xử lý.
Sáng 29/11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu Quốc hội có cuộc tiếp xúc cử tri TP Hà Nội. Trong buổi làm việc này, rất nhiều ý kiến về công tác phòng, chống tham nhũng đã được cử tri nêu lên, đa phần là mối trăn trở đến từ các bô lão.
Để nói về tình trạng coi nhẹ phòng chống tham nhũng, chưa thực hiện nghiêm túc chỉ đạo cấp trên xảy ra ở nhiều nơi trên cả nước, một ví dụ điển hình được nhiều cử tri nhắc đi nhắc lại là vụ việc xử lý ở Yên Bái mới đây.
Cử tri Nguyễn Hồng Toán nói: “Xử lý như vậy là rất vô lý! Tôi thấy nếu cứ làm nhẹ nhàng như ở Yên Bái thì không thể xử lý được cán bộ thiếu nghiêm túc”.
Cử tri Phan Văn Nhâm cũng bày tỏ: “Nhân dân chúng tôi đặt câu hỏi, không vùng cấm trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực nhưng liệu còn có vùng tránh hay không?”.
Phải thừa nhận rằng, trong thời gian qua, công tác chống tham nhũng đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Có thể cảm nhận được sức nóng của phong trào chống tham nhũng ở nhiều nơi, thể hiện qua nhiều vụ việc được phanh phui, không kể đương chức hay đã nghỉ hưu, không kể là cán bộ chức vụ lớn hay nhỏ, một khi bị sai phạm đều bị xử lý.
Tuy nhiên, khi dẫn ra một số vụ cụ thể như vụ ở Yên Bái hay xử lý vụ bổ nhiệm “thần tốc” Trần Vũ Quỳnh Anh tại Thanh Hóa, cử tri cả nước vẫn chưa thật sự hài lòng. Mừng vui, hy vọng bao nhiêu khi lò chống tham nhũng đã nóng lên, củi khô củi tươi, củi nhỏ củi lớn đều bị đưa vào thì người dân cũng hụt hẫng không kém nếu có trường hợp chỉ xử lý mang tính hình thức và không thật sự mang tính răn đe. Liệu rằng chỉ với những hình thức kỷ luật “khiển trách”, “cảnh cáo” thì với những cán bộ không nghiêm túc họ có “nhờn”, có cảm thấy sợ mà “không dám tham nhũng” hay không? Cái lo của cử tri là ở chỗ đó.
Lòng dân cảm thấy yên tâm hơn với phát ngôn của Tổng Bí Thư rằng, khi lò nóng lên rồi, không ai có thể đứng ngoài cuộc. “Không chỉ kêu gọi suông, giáo dục tư tưởng suông mà phải bằng luật pháp. Giao cho anh quyền phải có “cái roi” để anh không thể, không dám và cũng không muốn tham nhũng”.
Trong một phiên thảo luận tại Quốc hội hồi đầu tháng này, ông Dương Trung Quốc phát biểu: “Muốn tham nhũng phải có quyền lực”. Ông Quốc cũng khoanh vùng cư trú của “dịch” này chỉ có thể nằm ở một bộ phận thiểu số những người có quyền chức thực sự và khẳng định “về căn bản xử lý được dịch”.
Vấn đề là bây giờ dịch đã nặng đến mức hết “gà u mê, dê lạc lối, mỳ tôm cũng lầm đường”, tài sản không phân biệt lớn bé đều bị quan tham nuốt trọn. Quả thực việc chống tham nhũng, diệt trừ tham nhũng không thể chậm trễ hơn, cũng không thể mỗi nói suông, giáo dục suông, giơ cao đánh khẽ mà được.
Nói như cử tri quận Tây Hồ: “Những cán bộ dính sai phạm cần phải xử lý nghiêm, cần phải có bản án chính thống chứ không được nghiêng về cảnh cáo về mặt đảng, khiển trách rồi cho nghỉ hưu”. Hơn lúc nào hết, dân đang rất trông chờ vào luật pháp, vì chỉ khi thực thi Nhà nước pháp quyền thì mới mong không còn chuyện tham nhũng “nhờn” hay “kháng thuốc”. (Dân Trí 30/11) đầu trang(
Hôm 29-11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp xúc với cử tri hai quận Ba Đình, Tây Hồ (Hà Nội). Trước các phản ánh của cử tri về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), Tổng Bí thư cho hay hiện khâu điều tra, phát hiện tham nhũng vẫn là khâu yếu nhưng không lấy đó để “kéo dài, trì hoãn”, không để chìm xuồng các vụ việc.
Tại hội nghị, cử tri Nguyễn Hồng Toán (Tây Hồ) bày tỏ sự đánh giá cao sự công tâm, kiên quyết của Bộ Chính trị, Trung ương trong công tác PCTN, thế nhưng ông Toán cũng cho rằng bên dưới làm chưa tốt.
“Vụ tái định cư cho người dân tại thủy điện Sơn La, trách nhiệm của bí thư tỉnh, chủ tịch UBND tỉnh Sơn La như thế nào? Cán bộ là công bộc của dân, công trình như vậy mà có đến 17 cán bộ bị khởi tố. Khi đã phát hiện thì phải xử lý nghiêm. Hay như vụ ông Phạm Sỹ Quý, nguyên Giám đốc Sở TN&MT ở Yên Bái, tự nhiên phát hiện có biệt thự, vi phạm về kê khai tài sản, vi phạm liên quan đến chuyển đổi đất, kỷ luật xong lại đưa về làm phó chánh văn phòng HĐND tỉnh” - ông Toán nói.
Các cử tri cũng cho rằng cần phải xử nghiêm và kịp thời các vụ việc tham nhũng, tránh trường hợp 10-15 năm mới phát hiện như thời gian qua.
Theo cử tri Phan Văn Nhâm (Thụy Khuê, Tây Hồ), các vụ án lớn được chỉ đạo quyết liệt nhưng băn khoăn sau kết luận lại có bức xúc khác. “Ví dụ, sau kết luận vụ Yên Bái, ông Phạm Sỹ Quý vẫn là đảng viên, chức vụ chỉ bị hạ một chút, tài sản vẫn còn nguyên vẹn. Liệu trong vụ việc này có “vùng nể, vùng tránh” hay không? Cuộc chiến chống tham nhũng phải làm bền bỉ, không được ngừng nghỉ, nếu không kết quả sẽ ngược lại. Trên nóng nhưng dưới vẫn còn lạnh” - ông Nhâm nói và cho rằng Quốc hội (QH) cần sớm thông qua dự án Luật PCTN (sửa đổi) để có cơ sở đấu tranh với vấn nạn này một cách mạnh mẽ, quyết liệt hơn.
Trước băn khoăn của cử tri về công tác PCTN, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho hay đây là vấn đề được cử tri rất quan tâm, đề cập tại nhiều kỳ tiếp xúc cử tri. Kỳ họp nào, QH lần nào họp cũng bàn thảo. Trung ương cũng đưa ra nhiều nghị quyết.
Tổng Bí thư cũng cho rằng dù rất cố gắng làm có hiệu quả, bài bản hơn, tâm phục khẩu phục hơn nhưng chúng ta cũng chưa hài lòng so với yêu cầu phải làm.
“Đây là cuộc đấu tranh rất lâu dài, phải kiên trì, bước đi chắc chắn, làm nhưng phải ổn định, cốt để đánh thức người ta, mở đường cho người ta thay đổi đó mới là thành công. Hiện nay yếu vẫn là khâu điều tra, làm sao chứng cứ phải rõ ràng, tội phạm phải chịu. Nhưng nói như vậy cũng không phải để trì hoãn, kéo dài; không thể để chìm xuồng, cũng không thể để lâu hóa bùn” - Tổng Bí thư nói.
Về vấn đề thu hồi tài sản tham nhũng mà cử tri đề cập, Tổng Bí thư khẳng định chống tham nhũng quan trọng nhất vẫn phải là thu hồi tài sản cho Nhà nước. Tổng Bí thư nhìn nhận đây vẫn là khâu yếu. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật nếu tình nguyện trả lại tài sản thì sẽ giảm hình phạt, như tử hình sẽ không phải tử hình nữa, vì đã biết cải tà quy chính.
Tổng Bí thư cũng thừa nhận vừa qua cũng có nhiều ý kiến tại QH nói chống tham nhũng là “trên nóng, dưới lạnh” như cử tri đề cập. Tuy nhiên, thực tế cho thấy bên dưới cũng đang nóng dần lên, như báo chí đưa tin mấy ngày qua về các vụ việc ở các địa phương, tới đây các địa phương sẽ tiếp tục làm mạnh nữa. “Để làm được điều này thì lòng dân phải thuận, tất cả trên dưới phải đồng lòng nhất trí, cả hệ thống vào cuộc. Cái lò đã nóng lên, không ai có thể đứng ngoài cuộc” - Tổng Bí thư nhấn mạnh.
Bên cạnh đó, phải lấy luật pháp làm công cụ để chống tham nhũng. Luật PCTN là luật khó, cũng rất muốn thông qua sớm nhưng phải làm cho chuẩn, cơ bản, tập trung sửa đổi các khâu còn yếu. “Không thể chỉ kêu gọi, giáo dục suông mà phải bằng luật pháp. Như tôi đã nói, phải nhốt quyền lực vào trong lồng pháp luật, phải có đòn roi để làm sao cho anh không dám làm, không muốn làm, nhúng tay vào rồi thì phải sửa” - Tổng Bí thư nhấn mạnh. (Pháp Luật TP.HCM 30/11) đầu trang(
Từng bị khủng bố, đe dọa thậm chí cắt chức, vị Bí thư Đảng ủy vẫn kiên trì chống tham nhũng đến cùng.
Chống tham nhũng là mặt trận nóng bỏng, nhiều người biết sai phạm nhưng có tâm lý e ngại với những người có chức có quyền, khiến nhiều nơi việc đấu tranh chống tham nhũng trở thành hình thức. Tuy nhiên, vẫn có những người dũng cảm đấu tranh để đi tới sự thật, họ đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi, kể cả mất chức vụ, quyền hạn.
Ông Phạm Thanh Bình, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội là một trong những người như vậy.
Khu đất ao Ải (cạnh Hồ Tây), với diện tích 21.000 m2 được Ủy ban Nhân dân phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy giao cho ông Vương Bá Lại quản lý cách đây hơn 30 năm. Theo đúng giấy tờ, ông Vương Bá Lại quản lý khu đất đó và khi có sự thay đổi thì Ủy ban Nhân dân phường Nghĩa Đô phải thông báo với ông Lại.
Thế nhưng, hơn 30 năm qua, khu đất do ông Vương Bá Lại quản lý cứ bị thu hẹp dần. Nhiều hộ dân quanh khu đất ao Ải ngang nhiên lấn chiếm đất, làm nhà trên diện tích ông Lại đang canh tác. Nhiều lần, ông Vương Bá Lại gửi đơn lên Ủy ban Nhân dân phường Nghĩa Đô yêu cầu xác minh cụ thể số đất còn lại và làm thủ tục để ông không phải đóng thuế đất không được canh tác nhưng chỉ đến khi ông Phạm Thanh Bình giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường thì mọi việc mới được giải quyết.
Ông Vương Bá Lại cho biết: “Khi ông Phạm Thanh Bình làm Bí thư, sau khi đọc những đơn thư của tôi gửi, ông Bình đến gặp tôi luôn. Ông Phạm Thanh Bình là bộ đội, có tinh thần đấu tranh. Khi ông Bình làm Bí thư đã giải quyết được nhiều vụ ngang nhiên lấn chiếm đất. Ông Bình là người tôi tin tưởng, ông đã quyết tâm giải quyết và đã giải quyết được”.
Về làm việc tại phường Nghĩa Đô năm 1992, nhiệm kỳ 2005 - 2010, ông Bình được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng uỷ và Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường. Tại đây tốc độ đô thị hóa nhanh, Nhà nước thu hồi một phần lớn diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn phường. Cán bộ có hành vi buông lỏng dẫn tới nhiều sai phạm, điển hình là hành vi “bảo kê” cho lấn chiếm đất công, hợp thức hóa đất công, sử dụng đất sai mục đích… dẫn đến đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân không được giải quyết vì có sự “bao che”.
Ngay trong nhiệm kỳ đầu tiên, Đại hội Đảng bộ phường Nghĩa Đô đã có Nghị quyết, chỉ ra 14 vụ việc sai phạm về đất đai có dấu hiệu tham nhũng trên địa bàn. Ông Phạm Thanh Bình đã ngày đêm trăn trở tìm phương án thực hiện nhiệm vụ vô cùng khó khăn này. Thời buổi "tấc đất, tấc vàng", phanh phui chuyện vi phạm đất đai là vô cùng nhạy cảm, nhưng ông Phạm Thanh Bình quyết tâm làm theo ý Đảng, lòng dân.
Khó khăn bắt đầu “lộ diện”, những vị lãnh đạo chủ chốt như Chủ tịch và Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân phường, Chủ nhiệm Hợp tác xã nông nghiệp… né tránh, đùn đẩy, thậm chí cấu kết bao che cho tiêu cực, tham nhũng. Vì thế, những vụ việc tồn đọng chẳng những không được xử lý kịp thời mà còn phát sinh những sai phạm mới.
Ông Phạm Thanh Bình trải lòng: “Đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng là cuộc đấu tranh quyết liệt cả về tư tưởng và hành động. Tôi là người lính, trước ở chiến trường thì kẻ thù trước mắt bằng xương thịt, có thể xả súng. Nhưng kẻ thù tham nhũng mình không thể làm thế được. Đôi khi là đồng chí của mình, là người ngay bên cạnh mình. Cho nên mình nản chí, mình lùi bước thì có thể bị đè bẹp, nên tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ lùi bước”.
Quyết tâm, ráo riết chỉ đạo và thường xuyên báo cáo lên Quận ủy Cầu Giấy để xin ý kiến chỉ đạo, tuy nhiên, những ý kiến tâm huyết của ông Phạm Thanh Bình đã không nhận được sự ủng hộ của lãnh đạo Quận ủy lúc đó. Chẳng những vậy, ông còn bị cấp trên quy chụp “tội” làm mất đoàn kết nội bộ và bị phê bình...
Quyết không buông xuôi, ông báo cáo sự việc lên nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội. Đối diện với những luồng dư luận nhiều chiều, rồi cuộc sống gia đình nhiều xáo trộn, cộng thêm những sức ép, nhiều lúc ông Bình tưởng như đã nản lòng, buông xuôi… Nhưng với bản lĩnh của “bộ đội Cụ Hồ” và sự tin tưởng từ phía người dân đã khiến ông không thể đầu hàng.
Tham gia đấu tranh chống tiêu cực cùng ông Bình còn nhiều Đảng viên khác trong phường Nghĩa Đô. Cựu chiến binh Phan Văn Độ cho rằng, với bản chất “bộ đội cụ Hồ”, các ông luôn bám sát cùng nhau, không nản chí trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng.
“Trong cuộc đấu tranh này, ông Phạm Thanh Bình là người đứng mũi chịu sào của một địa phương. Cuộc đấu tranh muốn thắng lợi phải có đường lối, Nghị quyết. Với cương vị của mình, ông Phạm Thanh Bình có chủ trương để đấu tranh trong việc quản lý đất đai bị chiếm dụng. Thứ hai là ông Bình dám chịu trách nhiệm ký những văn bản gửi lên trên, kiên quyết thực hiện những vấn đề Đảng và nhân dân địa phương yêu cầu”.
Sau khi nhận được thư của ông Phạm Thanh Bình, Bí thư Thành ủy Hà Nội lập tức chỉ đạo quận Cầu Giấy xử lý dứt điểm những vấn đề được nêu trong thư. Ông Bình lại đứng trước sự áp đặt của một số cán bộ của quận Cầu Giấy cho rằng ông vi phạm Điều lệ Đảng, vi phạm kỷ luật. Ngày 16/6/2008, ông nhận được thông báo nghỉ công tác vì... hết tuổi lao động. Suốt thời gian đó, có lúc ông và người nhà bị kẻ xấu đe dọa, xúc phạm, thậm chí bị hành hung.
Ông Bình nhớ lại: “Đường dây tiêu cực, tham nhũng ấy liên kết với phần tử xấu, xã hội đen để khủng bố, đe dọa tôi. Liên tục trong 2 đêm liền, chúng dùng bom bẩn là mắm tôm trộn với dầu luyn, rồi chất bẩn ném vào nhà; thậm chí họ mang dao đến tận nhà tôi chửi bới”.
Tuy bị trù dập, nhưng ông Phạm Thanh Bình không chịu lùi bước. Ông cùng các đảng viên khác lên gặp Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội xin ý kiến về việc lấy tín nhiệm chức danh do Hội đồng Nhân dân bầu. Đồng thời phối hợp với các cơ quan báo chí đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực. Nỗ lực của ông Phạm Thanh Bình và các đảng viên đã được nhìn nhận. Thành ủy Hà Nội cử 2 đoàn công tác trực tiếp xác minh vụ việc. Sau 10 tháng thanh tra, ngày 8/7/2010, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội có kết quả thanh tra việc quản lý, sử dụng đất tại 9 điểm trên địa bàn phường Nghĩa Đô.
Thanh tra kết luận, hầu hết những gì ông Phạm Thanh Bình cùng người dân nêu là có cơ sở, đồng thời kiểm điểm, chuyển công tác một số cán bộ khác có liên quan. Ngày 5/5/2010, ông Phạm Thanh Bình được phục hồi chức vụ Bí thư Đảng uỷ phường Nghĩa Đô. Ông được sống trong niềm tin yêu không chỉ của người dân phường Nghĩa Đô mà cả sự ngưỡng mộ của biết bao người dân tâm huyết trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng đầy cam go.
“Nếu không bảo vệ được người đấu tranh chống tham nhũng thì không thể phát động được phong trào đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực rộng ra trong nhân dân và cả hệ thống chính trị. Không có cơ chế bảo vệ thì người dân sẽ ngại đấu tranh, ngại đối diện với kẻ tham nhũng, tiêu cực, vì họ biết sẽ bị trù dập bằng đủ mọi cách. Đồng thời, việc khen thưởng người đấu tranh chống tiêu cực cũng phải làm sao để họ thấy có được sự quan tâm đúng đắn, có cơ chế khen thưởng kịp thời” - ông Phạm Thanh Bình trăn trở. (Đài Tiếng Nói Việt Nam 30/11) đầu trang(

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan và liên kết với các sở, ngành sẽ giảm thiểu thủ tục, tiết kiệm sức lao động, thời gian giải quyết vụ việc hành chính.
Tại buổi toạ đàm "Vai trò của công đoàn trong việc phối hợp cùng chính quyền thực hiện cải cách hành chính" do Công đoàn Viên Chức TP tổ chức sáng 29/11, các đại biểu cho rằng, tại các cơ quan, đơn vị, người lao động cần nâng cao nhận thức trong việc quản lý và ứng dụng công nghệ thông tin vào trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.
Việc ứng dụng công nghệ thông tin không chỉ trong nội bộ cơ quan mà phải có tính liên kết với các sở, ngành nhằm giảm thiểu tối đa thủ tục, tiết kiệm sức lao động, thời gian giải quyết vụ việc hành chính. Nếu có sự kết nối đồng bộ thì sẽ phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Theo tham luận của một số đơn vị như Cục thuế, Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị trường học,... việc ứng dụng công nghệ thông tin vào trong xử lý hồ sơ, vụ việc, trao đổi trực tuyến đã kết nối được ngành chức năng với người dân, cụ thể như nhận diện và truy xuất nguồn gốc sản phẩm thịt, tra cứu thông tin, đăng ký dịch vụ công... (VOH 29/11) đầu trang(
Hiện nay Bộ NN&PTNT đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 9 thủ tục hành chính thực hiện tại 7 đơn vị thuộc Bộ. Sắp tới sẽ triển khai thêm 25 thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thú y, chăn nuôi, bảo vệ thực vật, trồng trọt và thủy sản.
Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, 9 thủ tục đã cung cấp dịch vụ ở cấp độ 3 thuộc các đơn vị: Tổng cục Thủy sản, Tổng cục Lâm nghiệp, Cục Chăn nuôi, Cục Thú y, Cục Bảo vệ thực vật, Cục Trồng trọt, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và Thủy sản.
Tính từ đầu năm đến ngày 20/11/2017, Bộ đã tiếp nhận, xử lý giải quyết hồ sơ cấp phép điện tử qua Cổng một cửa quốc gia với tổng số 142.262 hồ sơ, trong đó đã xử lý, giải quyết và cấp phép/giấy chứng nhận điện tử  135.034  hồ sơ; đang tiếp tục xử lý 7.228  hồ sơ.
Mới đây, Bộ đã triển khai xây dựng mới 2 thủ tục trên dịch vụ công trực tuyến tại Cục Thú y và hoàn thành đào tạo tập huấn 1 thủ tục hành chính của Tổng cục Thủy sản.
Cùng đó Bộ cũng đã chuẩn bị tập huấn sử dụng phần mềm thực hiện 1 thủ tục hành chính tại Cục Bảo vệ thực vật, nâng cấp 1 phần mềm thực hiện thủ tục hành chính theo Nghị định mới về cấp phép nhập khẩu phân bón.
Văn phòng Thường trực cải cách hành chính Bộ NN&PTNT cho biết, hiện Bộ tiếp tục hoàn thiện các thủ tục hành chính triển khai mở rộng trên toàn quốc.
Bộ đang khảo sát hoàn thiện các quy trình mới, khắc phục các lỗi kỹ thuật... hướng dẫn, vận dụng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện cơ chế một cửa quốc gia tại Bộ và các đơn vị.
Văn phòng Thường trực cải cách hành chính cũng đang tiếp tục phối hợp với Cơ quan thường trực Tổng cục Hải quan, các bộ ngành liên quan triển khai Cơ chế một cửa quốc gia đối với các cảng biển, cảng hàng không theo hướng dẫn, quy định của Ủy ban chỉ đạo quốc gia 1899. (ICT News 29/11) đầu trang(

KINH TẾ
Cuộc đối thoại giữa Cục Thuế TP Hà Nội với hơn 300 doanh nghiệp trên địa bàn nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về chính sách và thủ tục hành chính diễn ra mới đây được cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế đánh giá cao.
Nhiều thắc mắc trong triển khai các chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng hay các dịch vụ thuế điện tử… đã được cơ quan thuế giải đáp cặn kẽ. Đây được coi là “cú hích” quan trọng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh và thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.
Là địa phương có số nộp ngân sách đứng thứ hai cả nước, việc tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp luôn được cơ quan thuế đặc biệt quan tâm. Ông Nguyễn Thế Mạnh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, kiêm Cục trưởng Cục Thuế TP Hà Nội cho biết, những năm qua, ngành Thuế Thủ đô đã đẩy mạnh cải cách hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người nộp thuế. Cục Thuế cũng luôn coi sự hài lòng của doanh nghiệp là mục tiêu của cải cách. Cơ quan thuế đã ứng dụng toàn diện công nghệ thông tin vào công tác quản lý nhằm giảm chi phí liên quan tới thủ tục hành chính cho người nộp thuế và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý thuế.
Những nỗ lực hướng về doanh nghiệp của Cục Thuế TP Hà Nội đã tác động tích cực đến ý thức tự giác chấp hành pháp luật thuế của các tổ chức và cá nhân. Ông Lưu Hải Minh, Chủ tịch HĐQT Công ty Công nghệ mới Nhật Hải, Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội cho biết, 2 năm trở lại đây, những cải cách thủ tục hành chính của Cục Thuế đã có sự thay đổi lớn, tạo thuận lợi cho người nộp thuế.
Thực tế cho thấy, nỗ lực cải cách về công nghệ thông tin của ngành Thuế Hà Nội triển khai rất tốt. Việc giao dịch giữa kế toán của doanh nghiệp với cơ quan thuế thuận lợi, nhanh chóng, giúp tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp trong việc thực hiện quyết toán thuế cũng như báo cáo thuế hằng tháng. Những vướng mắc về thuế trong hơn một năm qua đã được giải quyết nhanh chóng. Để có được sự đồng cảm của cộng đồng doanh nghiệp, ông Nguyễn Thế Mạnh cho biết, ngay từ đầu năm 2017, đơn vị đã xác định là năm “kỷ cương hành chính”, với phương châm “là cơ quan thân thiện với các tổ chức, cá nhân, người nộp thuế, đối tác tin cậy của các cơ quan hữu quan” nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế. Để hiện thực hóa “Tuyên ngôn ngành Thuế”, Cục Thuế đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa cơ quan thuế, áp dụng công nghệ thông tin hiện đại vào công tác quản lý thuế, giảm thiểu thời gian và chi phí tuân thủ pháp luật thuế...
Dù những vướng mắc của doanh nghiệp đã được Cục Thuế kịp thời giải quyết trong thời gian qua, song đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội cũng chia sẻ thêm, chỉ có những kiến nghị gửi lên Cục Thuế mới được giải quyết nhanh gọn. Còn các đơn vị cấp chi cục vẫn gặp nhiều lúng túng khi xử lý vướng mắc của doanh nghiệp. Với địa bàn có số doanh nghiệp đang hoạt động lớn như Hà Nội, đòi hỏi cán bộ thuế cần sát sao hơn để giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.
Nhận xét về nỗ lực cải cách của ngành Thuế, hầu hết doanh nghiệp đều cho rằng, việc nộp hóa đơn điện tử và hoàn thuế điện tử khá văn minh, giảm nhiều thời gian cho kế toán, tiết kiệm chi phí và tăng lợi nhuận. Tuy nhiên, đại diện Công ty TNHH Cao ốc Á Châu cũng cho rằng, với dịch vụ khai thuế điện tử, hiện một số biểu mẫu vẫn chưa có sẵn trên hệ thống buộc doanh nghiệp phải sử dụng bản khai giấy. Do vậy, doanh nghiệp đề xuất cơ quan thuế sớm cập nhật đầy đủ mẫu, biểu để doanh nghiệp có thể khai nộp thuế hoàn toàn bằng phương thức điện tử.
Bên cạnh đó, ngành Thuế cũng nên nghiên cứu hoàn thiện phần mềm ứng dụng để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp cũng như công tác quản lý kê khai thuế, đồng thời xây dựng văn bản hướng dẫn chính sách thuế ngắn gọn, dễ hiểu, để cộng đồng doanh nghiệp dễ theo dõi và thực hiện.
Ông Nguyễn Thế Mạnh cũng khẳng định, Cục Thuế sẽ tiếp tục cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp với cơ quan thuế. (Hà Nội Mới 30/11) đầu trang(
11 tháng đầu năm 2017, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 193,8 tỷ USD, tăng 21,1% so với cùng kỳ năm trước.
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 11/2017 ước tính đạt 19,2 tỷ USD, giảm 5,4% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 5,0 tỷ USD, giảm 2,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 14,2 tỷ USD, giảm 6,5%.
Một số mặt hàng xuất khẩu có kim ngạch giảm so với tháng trước bao gồm sắt thép (giảm 25,4%), gạo (giảm 15,5%), điện thoại và linh kiện (giảm 14,4%), phương tiện vận tải và phụ tùng (giảm 13,4%), thủy sản (giảm 12,4%), dệt may (giảm 3,5%)...
Bên cạnh đó, một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng như than đá (tăng 53,3%), rau quả (tăng 20,7%), xăng dầu (tăng 13%), hóa chất (tăng 9,5%), cao su (tăng 7,1%)…
So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 11/2017 tăng 19,2%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 16,3%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 20,3%. Một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng cao so với cùng kỳ năm 2016 là điện thoại và linh kiện tăng 37,7%; điện tử, máy tính và linh kiện tăng 28,7%.
Tính chung 11 tháng năm nay, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 193,8 tỷ USD, tăng 21,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 53,1 tỷ USD, tăng 16,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 140,7 tỷ USD, tăng 22,8%.
Về thị trường hàng hóa xuất khẩu 11 tháng, Hoa Kỳ vẫn là thị trường dẫn đầu với 38,1 tỷ USD, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2016; tiếp đến là EU đạt 35 tỷ USD, tăng 13,9%. Trung Quốc đạt 30,3 tỷ USD, tăng 54,2%, trong khi đó thị trường ASEAN đạt 19,8 tỷ USD, tăng 25,8%; Nhật Bản đạt 15,2 tỷ USD, tăng 14,9%; Hàn Quốc đạt 13,6 tỷ USD, tăng 30,4%.
Tổng cục Thống kê cũng cho hay, ước tính tháng 11/2017, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu đạt 19,0 tỷ USD, tăng 4,9% so với tháng trước.
Tính chung 11 tháng năm 2017, kim ngạch hàng hoá nhập khẩu ước tính đạt 191,0 tỷ USD, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 76,5 tỷ USD, tăng 17,9%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 114,5 tỷ USD, tăng 23,2%.
Về thị trường hàng hóa nhập khẩu 11 tháng năm 2017, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 52,1 tỷ USD, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm trước; tiếp đến là Hàn Quốc đạt 42,4 tỷ USD, tăng 46%. Thị trường ASEAN đạt 25,4 tỷ USD, tăng 17,5%; Nhật Bản đạt 14,7 tỷ USD, tăng 7,5%; EU đạt 11 tỷ USD, tăng 10,5%; Hoa Kỳ đạt 8,4 tỷ USD, tăng 7%. (Đài Tiếng Nói Việt Nam 30/11) đầu trang(

MÔ HÌNH – KINH NGHIỆM
Những làng chài sẽ hóa siêu đô thị, trung tâm du lịch, tài chính, công nghệ… Cơ hội đang mở rộng cửa cho Vân Đồn, Phú Quốc, Bắc Vân Phong nếu trở thành những đặc khu kinh tế đầu tiên của Việt Nam. Đó cũng sẽ là cơ hội tạo động lực lớn cho nền kinh tế Việt Nam lan tỏa tinh thần cải cách.
Tại kỳ họp Quốc hội vừa qua, dự án Luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt (đơn vị HCKTĐB) đã được thảo luận sôi nổi. Đề án thành lập đơn vị HCKTĐB tại Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc cũng đã được đệ trình.
Trong Dự án này, đặc khu kinh tế Vân Đồn được định hướng trở thành đô thị du lịch sinh thái biển – đảo chất lượng cao còn đặc khu kinh tế Phú Quốc định hướng trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng, giải trí, dịch vụ thương mại và mua sắm quốc tế. Riêng với đặc khu Bắc Vân Phong, dù định hướng chủ yếu phát triển về cảng biển nước sâu, dịch vụ logistics cảng biển quốc tế theo thế mạnh của khu vực này, nhưng dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp cũng là lĩnh vực được ưu tiên phát triển.
Trước thềm kỳ họp quốc hội, HĐND huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) đã triển khai lấy ý kiến của cử tri đối với đề án xây dựng đặc khu Vân Đồn. Tổng số cử tri được lấy ý kiến là 30.364/30.959 người. Chỉ 1,19% số cử tri không nhất trí- con số đó đủ cho thấy người dân huyện đảo mong ngóng cơ hội đổi đời này đến cỡ nào.
Trong khi đó, ở Phú Quốc, nhà đầu tư đã và đang đón đầu cơ hội đặc khu đang đến rất gần với đảo Ngọc. 193 dự án có tổng vốn 215.194 tỷ đồng đã được cấp phép và chấp nhận chủ trương đầu tư. Có 30 dự án với tổng vốn đầu tư 49.143 tỷ đồng đã đi vào hoạt động và 24 dự án đang triển khai xây dựng với quy mô vốn lên tới 103.408 tỷ đồng. Đầu tư mạnh nâng cấp, xây dựng cơ sở hạ tầng, Phú Quốc sẵn sàng đón cơ hội trở thành đặc khu hành chính - kinh tế đầu tiên của cả nước.
Quy chế đặc khu nếu được thông qua và thực thi sẽ “tạo nên sức hút cực lớn, đầu tư sẽ bùng nổ trong những năm tới”, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KH-ĐT) Nguyễn Chí Dũng khẳng định với báo giới.
Theo tính toán của Bộ KH-ĐT, sau năm 2020, các đặc khu sẽ đóng góp lớn về thu ngân sách, tăng trưởng GDP cũng như thu nhập bình quân đầu người. Như Vân Đồn, ước tính lượng đóng góp lên tới 1,9 tỷ USD về thuế và phí, 2,1 tỷ USD từ các nguồn thu đất đai. Tương tự, tại Bắc Vân Phong, ước tính Nhà nước thu được khoảng 1,2 tỷ USD từ thuế và phí; 1 tỷ USD từ đất. Còn ở Phú Quốc, ước tính Nhà nước thu được khoảng 3,3 tỷ USD từ thuế, phí và các nguồn thu từ đất. Các doanh nghiệp tạo nên giá trị gia tăng khoảng 19 tỷ USD.
Thu nhập bình quân đầu người tại 3 đặc khu kinh tế sẽ cao gấp đôi mức trung bình cả nước vào năm 2020 (4.500-5.300USD/người) và đến 2030 sẽ cao  5- 7 lần, tương đương 12.000-13.000USD/người.
Bài học thành công từ các mô hình đặc khu kinh tế trên thế giới đã chứng minh khả năng tạo lực đẩy mạnh cho nền kinh tế quốc gia. Ví dụ như tại Trung Quốc, các đặc khu đã đóng góp tới 22% GDP, 45% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và tới 60% kim ngạch xuất khẩu.
Tại hầu hết các quốc gia, đặc khu đã trở thành các đầu tàu kinh tế, mang lại GDP cho quốc gia và góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống người dân. Nhóm nghiên cứu thuộc Tạp chí kinh tế thế giới năm 2015 đã chỉ ra, sự phát triển của các đặc khu này đã góp phần quan trọng thúc đẩy thương mại toàn cầu, tạo ra trên 66 triệu việc làm trực tiếp.
Trên thế giới, mô hình đặc khu đã chứng minh sự thành công tại hơn 100 quốc gia. Còn ở Việt Nam, “chủ trương xây dựng các đặc khu kinh tế đã có hơn 10 năm nay mà cứ bàn đi bàn lại mãi. Rất lãng phí thời gian và làm lỡ các cơ hội. Thời gian nhằm nghiên cứu, cân nhắc mô hình này cũng đủ để chín rồi, giờ cần sớm đưa vào triển khai đi”, TS. Đinh Duy Hòa, Nguyên Vụ trưởng Vụ cải cách hành chính Bộ Nội vụ khẳng định.
Câu nói của TS. Đinh Duy Hòa khiến nhiều người nhớ đến câu chuyện của Quảng Ninh 5 năm trước. Năm 2013, sau chuyến công tác tiếp cận các nhà đầu tư quan tâm đến Vân Đồn của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, cuối năm, chủ tịch Tập đoàn Las Vegas Sands, tỷ phú Sheldon Adelson đã tới Quảng Ninh và bay chuyên cơ thị sát khắp vùng biển.
Lãnh đạo tỉnh hồ hởi, định giới thiệu một bài trình bày dài hai tiếng về tiềm năng và cơ hội đầu tư cho vị thượng khách. Nhưng thật trớ trêu, cuộc gặp gỡ chỉ diễn ra trong vỏn vẹn 5 phút. Vị tỷ phú chỉ đặt vài câu hỏi: “Thể chế cho đặc khu đã được luật hóa chưa?”; “Các ông hứa có quy hoạch tầm quốc gia thì khi nào có?”; “Hạ tầng, sân bay, bến cảng, cao tốc có được đảm bảo bằng luật pháp để chúng tôi đưa vào hàng tỷ đô la?”…
Những câu hỏi đó, Quảng Ninh không trả lời được. Cơ hội lớn vuột qua tầm tay.
“Chính từ đó chúng tôi đã chủ động dừng lại để có bước đi, chuẩn bị vững chắc hơn, để đến thời điểm có thể trả lời đầy đủ những câu hỏi đó” – Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Thành nói sau những tiếc nuối khi kể câu chuyện 5 năm trước.
Đến giờ, câu hỏi về hạ tầng của vị tỷ phú Mỹ, Vân Đồn đã có thể trả lời bằng sân bay quốc tế Vân Đồn với tổng vốn đầu tư 7.500 tỷ đồng, cao tốc Hạ Long - Hải Phòng dài 25km, tổng mức đầu tư trên 13.600 tỷ đồng, cao tốc Hạ Long - Vân Đồn và cải tạo, nâng cấp QL18 đoạn Hạ Long - Mông Dương, dài 53,6km, tổng mức đầu tư 13.988 tỷ đồng; cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, dài khoảng 80,2 km, tổng mức đầu tư khoảng 16.000 tỷ đồng…
Tất cả đều đã sẵn sàng, “song quan trọng nhất vẫn phải chờ thể chế, chờ luật”, ông Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh.
Rất nhiều đắn đo, cân nhắc đã và sẽ còn được bàn thảo, đặt lên bàn cân được và mất. Nhưng nếu cứ tiếp tục chậm, sẽ còn nhiều cơ hội đáng tiếc hơn thế nữa bị đánh mất. “Giá như ta sớm chốt được vấn đề này từ 5-7 năm trước thì có khi mọi việc giờ đã tương đối ổn định. Mô hình đặc khu đã vận hành êm xuôi, ngon lành rồi”- GS Đinh Duy Hòa nói thêm. Ông cũng khẳng định: “Khi đã đi sau bước chậm như ta, xây dựng được những cơ chế chính sách như thế nào để thu hút được những nguồn lực tối ưu, để cạnh tranh được với các đặc khu khác mới chính là chỗ khó”. (Pháp Luật Việt Nam 29/11) đầu trang(

BÌNH LUẬN – NHẬN ĐỊNH
“Theo Nghị quyết 39 mỗi năm phải tinh giản 70.000 người, sau 2 năm phải giảm 140.000 - 150.000 người, thực tế ngược lại, không giảm được mà còn tăng thêm 96.000 người. Đây là một mâu thuẫn”, đó là ý kiến của Trưởng ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính tại hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt các Nghị quyết T.Ư 6 khoá XII diễn ra ngày 29.11.
Ông Phạm Minh Chính đưa ra dẫn chứng tỉ lệ công chức, viên chức hưởng lương trên 1.000 dân, Việt Nam có 43 người chưa kể quân đội và công an. Một số nước trong khu vực tính cả quân đội, công an như Philippines chỉ có 13 người, Ấn Độ 16, Indonesia 17…
Nếu tính thêm quân đội, công an thì Việt Nam còn cao hơn nhiều. Bao nhiêu dân cõng một cán bộ cần phải làm tính cho sát, để thấy chúng ta lạc hậu và tiêu tiền thuế của dân như thế nào.
Vấn đề đặt ra là ở chỗ, VN có tỉ lệ công chức, viên chức trên đầu dân cao hơn các nước nhưng có quản trị hành chính công tốt hơn họ không, kinh tế đất nước có mạnh hơn họ không, môi trường có được bảo vệ tốt hơn họ không? Nhất là với các nước Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc…
Câu trả lời có sẵn, không cần đưa dẫn chứng.
Tăng biên chế hàng chục ngàn người thì sức nào mà nuôi cho nổi cán bộ quan chức, nợ nần chồng chất là phải. Có những cơ quan tăng cấp phó nhiều đến mức không thể tin nổi, vậy mà vẫn sờ sờ trước mắt như trêu chọc dân chúng. Kinh khủng nhất là loạn cấp phó, 1 vụ có đến 19 hàm phó vụ trưởng thì e chỉ có nước ta.
Các cơ quan nhiều cấp phó như vậy nhưng nơi nào cũng kêu là không đủ phó để đi họp. Vậy thì cán bộ quan chức được bổ nhiệm để đi họp hay đi làm, đành rằng họp cũng là công việc, nhưng khi họp trở thành công việc chính thì nó không thể chấp nhận. Tổ chức vận hành một bộ máy mà chỉ toàn họp thì đó là một sự thất bại.
Hãy cho người dân, doanh nghiệp một cơ hội giảm bớt gánh nặng “cõng” cán bộ nhà nước.
Không phải chỉ là gánh nặng nuôi cơm, mà chính một bộ phận lực lượng dư thừa này nhũng nhiễu, tiêu cực, tạo ra những gánh nặng khác làm kiệt sức đất nước. (Lao Động 30/11) đầu trang(

NHÌN RA THẾ GIỚI
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiến hành điện đàm với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình để thảo luận về vụ phóng tên lửa hôm 29/11 của Triều Tiên. Bình Nhưỡng khẳng định, đây là loại tên lửa có thể tấn công mọi mục tiêu trên đất Mỹ.
“Tổng thống Trump đã nhấn mạnh quyết tâm của Mỹ trong việc bảo vệ an ninh quốc gia cũng như các nước đồng minh trong bối cảnh mối đe dọa từ chính quyền Triều Tiên không ngừng gia tăng”, Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) dẫn thông báo từ Nhà Trắng.
Ngoài ra, ông Trump còn “yêu cầu Trung Quốc sử dụng mọi tầm ảnh hưởng sẵn có để thuyết phục Triều Tiên từ bỏ hành động khiêu khích và quay trở lại con đường giải trừ hạt nhân”.
Trong khi đó, Tân Hoa Xã đưa tin ông Tập đã nói với Tổng thống Trump rằng giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, duy trì tình trạng phi hạt nhân quốc tế và bảo vệ nền hòa bình cũng như ổn định ở khu vực Đông Bắc Á là mục tiêu không bao giờ thay đổi của Trung Quốc.
Ông Tập cũng cho biết, Trung Quốc sẽ duy trì liên lạc với Mỹ và các bên liên quan đồng thời đưa vấn đề hạt nhân giải quyết theo hướng hòa bình thông qua đối thoại và đàm phán.
Sau cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Trung Quốc, chia sẻ trên Twitter, ông Trump nhấn mạnh tình hình sẽ được “xử lý”.
Trước khi thảo luận với ông Tập, Tổng thống Trump cũng đã điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Tuy nhiên, Nhà Trắng không công bố chi tiết phản ứng của ông Tập trong cuộc nói chuyện với nhà lãnh đạo Mỹ.
Vào sáng sớm ngày 29/11, Bình Nhưỡng đã cho phóng thử một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) đạt độ cao lớn nhất từ trước tới nay so với các vụ thử nghiệm trước đây của quốc gia này. Cụ thể, trước khi rơi xuống biển Nhật Bản, tên lửa Triều Tiên đã di chuyển trong khoảng thời gian 53 phút, đạt độ cao 4.475 km và bay xa 950 km.
Bình Nhưỡng khẳng định, tên lửa Hwasong-15 là phiên bản hiện đại hơn so với một loại tên lửa được Triều Tiên phóng thử nghiệm hai lần hồi tháng Bảy. Hwasong-15 được thiết kế để mang theo “đầu đạn hạng nặng siêu lớn”.
Liên đoàn các nhà khoa học quan tâm có trụ sở ở Mỹ nhận định, Hwasong-15 có tầm bắn lên tới 13.000 km và có thể tấn công Washington cũng như toàn nước Mỹ.  (Infonet 30/11) đầu trang(./.