Văn bản chỉ đạo

Tổng cục Lâm nghiệp ban hành văn bản số 1270/TCLN-KL ngày 21/8/2014 gửi UBND một số địa phương khẩn trương báo cáo kết quả dự án kiểm kê rừng