Tin tức sự kiện

Phiên họp lần thứ 6 của Ủy ban thực thi chung (JIC-6)