Tin hoạt động

Tổng cục Lâm nghiệp tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2016

Ngày 29/12/2015, tại Hà Nội, Tổng cục Lâm nghiệp đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2016. Tham dự hội nghị có cán bộ công chức Văn phòng Tổng cục Lâm nghiệp, Cục Kiểm lâm, đại diện lãnh đạo các Vườn quốc gia trực thuộc Tổng cục Lâm nghiệp, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam, Ban quản lý các dự án lâm nghiệp; các cơ quan báo chí. Thứ trưởng Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Hà Công Tuấn chủ trì hội nghị.


Năm 2015, Tổng cục Lâm nghiệp đã đạt được những thành tựu rất ấn tượng với nhiều chỉ tiêu tăng cao so với năm 2014. Công tác tham mưu về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, quản lý rừng được chú trọng. Hầu hết các công việc của các đơn vị trực thuộc được chỉ đạo đã hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao (số vụ vi phạm về bảo vệ rừng giảm, công tác trồng bù rừng có tiến bộ, thu tiền dịch vụ bảo vệ rừng để phục vụ việc quản lý bảo vệ và phát triển rừng tăng khá,...). Tổng cục Lâm nghiệp đã làm tốt công tác tái cơ cấu ngành lâm nghiệp gắn với việc phát triển lâm nghiệp bền vững. Những nỗ lực của Tổng cục Lâm nghiệp góp phần tích cực giúp cho kim ngạch xuất khẩu lâm sản đạt con số trên 7 tỷ đô la năm 2015 (tăng khoảng 8% so với năm 2014) góp phần giúp tăng trưởng toàn ngành lâm nghiệp năm 2015 đạt 7,92%.

Kết luận hội nghị Thứ trưởng Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Hà Công Tuấn đã đánh giá cao những nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có nhiều cố gắng phấn đấu nỗ lực góp phần cùng ngành lâm nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Năm 2016, là năm đầu tiên của kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, ngành lâm nghiệp sẽ có nhiều khó khăn đòi hỏi toàn ngành phải có sự cố gắng nhiều hơn nữa, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm:
Thứ nhất: Bám sát, chủ động, sáng tạo triển khai các nhiệm vụ chính trị về lâm nghiệp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Thứ 2: Thống nhất, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ ngay từ đầu năm tập trung vào việc sửa đối, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật tạo thông thoáng cho người dân, doanh nghiệp phát triển kinh tế.

Phó Tổng cục trưởng TCLN Nguyễn Bá Ngãi