Tin hoạt động

Tổng cục Lâm nghiệp tổ chức Hội nghị Kiểm lâm vùng năm 2013

Trong hai ngày, từ ngày 14 đến ngày 15/12/2013, tại tỉnh Thanh Hóa, Tổng cục Lâm nghiệp đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác hoạt động của các Kiểm lâm vùng trực thuộc Cục Kiểm lâm. Thừa ủy quyền của Lãnh đạo Tổng cục Lâm nghiệp đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Cục trưởng Cục Kiểm lâm chủ trì hội nghị; tham dự hội nghị còn có các đồng chí Lãnh đạo Cục Kiểm lâm, Lãnh đạo Văn phòng Tổng cục Lâm nghiệp, các phòng nghiệp vụ thuộc Cục Kiểm lâm và các đồng chí là Lãnh đạo và trưởng các phòng, đội kiểm lâm cơ động của các Kiểm lâm vùng. Tham dự hội nghị có đại diện Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa.
Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình hoạt động của các Kiểm lâm vùng từ khi thành lập. Báo cáo tại hội nghị của các Kiểm lâm vùng cho thấy, trong suốt quá trình hoạt động của mình, mặc dù đã nhiều lần thay đổi tên gọi, chức năng nhiệm vụ, tuy nhiên các đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tham mưu giúp Cục Kiểm lâm chỉ đạo, đôn đốc các địa phương thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng; tham gia tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng cho kiểm lâm địa phương và trực tiếp tham gia chữa cháy những vụ cháy rừng lớn; luôn luôn xuất hiện tại những điểm nóng về phá rừng, cháy rừng để kịp thời xử lý; duy trì lực lượng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có chỉ đạo của lãnh đạo Cục và yêu cầu trợ giúp từ các địa phương,....
Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động của mình các Kiểm lâm vùng gặp rất nhiều khó khăn, do địa vị pháp lý chưa rõ ràng, chế độ chính sách chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ,.. một số địa phương chưa có sự hợp tác chặt chẽ giữa Kiểm lâm vùng và Chi cục Kiểm lâm.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Cục trưởng chỉ đạo: các Kiểm lâm vùng cần phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được, khắc phục những tồn tại, khó khăn để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; luôn là “cánh tay nối dài của Cục”. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị các đồng chí đại diện cho Lãnh đạo Văn phòng Tổng cục Lâm nghiệp ghi nhận những phản ánh của các Kiểm lâm vùng để tham mưu cho Tổng cục Lâm nghiệp hoàn thiện các cơ chế chính sách đối vơi các Kiểm lâm vùng.

Một số hình ảnh từ Hội nghị (Tin và ảnh Phòng Quản lý BVR - Cục Kiểm lâm)


Ông Nguyễn Hữu Dũng - Cục trưởng Cục Kiểm lâm

Ông Hoàng Văn Luyến, Giám đốc Kiểm lâm Vùng 2