Tin hoạt động

Hội nghị khói mù xuyên biên giới các nước tiểu vùng sông Mê Kông

Từ ngày 31/ 3 đến ngày 01/4/2013, tại Campuchia diễn ra Hội nghị nhóm kỹ thuật ô nhiễm khói mù tiểu vùng sông Mê Kông lần thứ 9 (TWG-9th) và Hội nghị cấp Bộ trưởng tiểu vùng Mê Kông lần 3 (MSC-3rd). Tham dự Hội nghị có các nước thành viên tiểu vùng sông Mê Kông (Cam-pu-chia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam). Đoàn đại biểu Việt Nam do phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Nguyễn Bá Ngãi làm trưởng đoàn.

Một số hình ảnh từ Hội nghị

Hội nghị cấp Bộ trưởng tiều vùng sông Mê Kông, Ông Nguyễn Bá Ngãi (ảnh ngoài cùng bên phải) đại diện cho Việt Nam tham dự