Tin hoạt động

Hội nghị giao ban công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ rừng năm 2015 giữa 3 Cục: Kiểm lâm, Dân Quân tự vệ, V28

Ngày 13/01/2016, Cục Kiểm lâm đã chủ trì, phối hợp với Cục dân quân tự vệ - Bộ Quốc Phòng, Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (V28) - Bộ Công An tổ chức hội nghị giao ban công tác phối hợp giữa 3 Cục trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ rừng năm 2015. Đến dự và đồng chủ trì Hội nghị có đại diện Lãnh đạo của 3 Cục: Đại diện Lãnh đạo Cục Kiểm lâm, Đồng chí Đỗ Trọng Kim; đại diện Cục V28, đồng chí Bùi Quang Chi, đại tá, Phó cục trưởng; Đại diện cục Dân quân tự vệ, đồng chí Hồ Xuân Thức, Thiếu tướng, phó Cục trưởng.Thực hiện Nghị định số 74/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ quy định về phối hợp hoạt động giữa lực lượng Dân quân tự vệ với lực lượng công an xã, phường, thị trấn, lực lượng Kiểm lâm và lực lượng khác trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trong công tác bảo vệ rừng, ngày 16/12/2014 tại Bộ Quốc phòng, 03 Cục đã ký Quy chế phối hợp số 836/QCPH-DQ-V28-KL nhằm đảm bảo sự chỉ đạo thống nhất, tăng cường trách nhiệm, năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ đối với Dân quân tự vệ, Công an cấp xã và Kiểm lâm trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ rừng ở địa phương. Trong năm 2015, Công tác phối hợp giữa Cục Kiểm lâm, Cục Dân quân tự vệ và Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an Tổ quốc đã được tăng cường và có những chuyển biến rõ rệt; các hoạt động từ Trung ương đến địa phương được triển khai thống nhất; công tác chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn lực lượng Công an cấp xã, Dân quân tự vệ và Kiểm lâm các địa phương thực hiện thường xuyên và được đánh giá có hiệu quả cao; công tác giao ban trao đổi thông tin cơ bản giữa các Cục được duy trì và thực hiện có hiệu quả...


Hoạt động phối hợp giữa 3 lực lượng ngày càng vào nề nếp, có hiệu quả và đi vào chiều sâu, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói riêng và phát triển kinh tế - xã hội của vùng và của cả nước.

Kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Kim, Phó cục trưởng Cục Kiểm lâm nhấn mạnh năm 2016 cần phát huy hơn nữa vài trò tham mưu, phối hợp của các phòng chức năng thuộc 3 Cục trong việc tham mưu chỉ đạo cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ rừng ở địa phương...