Tin hoạt động

Chi cục Kiểm lâm vùng 4 tập huấn phổ biến Luật Lâm nghiệp và các văn bản liên quan năm 2019 cho 3 tỉnh Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng

Từ ngày 25/6 – 30/6/2019, tại Thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông. Chi cục Kiểm lâm vùng IV phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đăk Nông tổ chức khoá tập huấn “Nghiệp vụ phổ biến Luật Lâm nghiệp và các văn bản liên quan”. Tham dự khoá tập huấn có các Đ/c là Lãnh đạo các Cục, Vụ thuộc Tổng cục Lâm nghiệp, Lãnh đạo Trường quản lý cán bộ Nông nghiệp & PTNT II và Chi cục Kiểm lâm vùng IV, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đăk Nông cùng 70 học viên đến từ Chi cục kiểm lâm các tỉnh Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng.


Ông Tô Xuân Đam – Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm vùng IV phát biểu khai mạc khoá tập huấn

Tại buổi tập huấn, các học viên đã được báo cáo viên phổ biến về các nội dung: Luật số 16/2017/QH14 Luật Lâm nghiệp; Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; Nghị định 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 về Kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng; Nghị định 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 quy định quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; Thông tư 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 quy định về quản lý, truy suất nguồn gốc lâm sản; Thông tư 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 quy định về quản lý rừng bền vững; Thông tư 29/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 quy định về các biện pháp lâm sinh; Thông tư 30/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 quy định danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính; công nhận giống và nguồn giống; quản lý vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp chính; Thông tư 31/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 quy định về phân định ranh giới rừng; Thông tư 32/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 quy định phương pháp định giá rừng; khung giá rừng; Thông tư 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng; Nghị định 35/2019/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp.


Thông qua khoá tập huấn đã trang bị cho các học viên tại các đơn vị quản lý nhà nước, đơn vị chủ rừng, và các ngành liên quan nắm rõ được các nội dung về Luật Lâm nghiệp 2017 và các Thông tư, Nghị định liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp. Đây cũng là cơ hội để các học viên cùng nhau trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thi hành Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm thống nhất trong quá trình áp dụng luật, đưa công tác thi hành pháp luật về lĩnh vực Lâm nghiệp trên địa bàn đạt kết quả cao hơn./..

Bài và ảnh: Trần Hà – Chi cục Kiểm lâm vùng IV