Tin hoạt động

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (MARD) và Phái đoàn liên minh châu Âu đã phối hợp và tổ chức Phiên họp lần thứ 6 của Ủy ban thực thi chung (JIC-6)

Ngày 30/01/2024, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (MARD) và Phái đoàn liên minh châu Âu đã phối hợp và tổ chức Phiên họp lần thứ 6 của Ủy ban thực thi chung (JIC-6) để cập nhật, thảo luận và thống nhất các nhiệm vụ trong thực thi Hiệp định VPA/FLEGT sau phiên họp lần thứ 6 của Tổ công tác kỹ thuật liên ngành (JEM-4) vào ngày 16 và 17/12/2023.


Thứ truởng Bộ NN&PTNT Việt Nam – Nguyễn Quốc Trị

Cuộc họp được đồng chủ trì bởi Ông Nguyễn Quốc Trị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ông Julien Guerrier, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn liên minh châu Âu tại Việt Nam. Về phía Việt Nam có sự tham dự của các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT (Cục Kiểm lâm, Cục Lâm nghiệp, Vụ Pháp chế, Vụ Hợp tác quốc tế), Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, đại diện Nhóm Nòng cốt đa bên. Về phía EU có sự tham dự của đại diện từ Phái đoàn EU tại Việt Nam, Viện Lâm nghiệp châu Âu, Đại sứ quán Đức và Tổ chức GIZ.


Các đại biểu tham dự phiên họp

Với tầm nhìn chung về phát triển lâm nghiệp và thị trường thương mại gỗ hợp pháp, bền vững, các đại biểu tham dự phiên họp cùng nhất trí về các hành động ưu tiên, nhằm đưa ra lộ trình toàn diện cho việc thực hiện Hiệp định VPA/FLEGT vào năm 2024. Những biện pháp chiến lược này sẽ mở ra các cơ hội tăng cường hợp tác, nhằm thúc đẩy một tương lai bền vững cho nguồn tài nguyên quý giá của quốc gia./.

Tin và ảnh: Cục Kiểm lâm