Thông báo

Tổng cục Lâm nghiệp ban hành văn bản số 1853/TCLN-KL ngày 09/12/2020 gửi Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung về công tác cập nhật, báo cáo hiện trạng rừng năm 2020