Thông báo

THÔNG BÁO: Phần mềm cập nhật diễn biến rừng có phiên bản mới nhất 1.4.1 cập nhật ngày 03/3/2017 được đăng tải trên website http://lms.vnforest.gov.vn/mod/assign/view.php?id=60.

Phần mềm cập nhật diễn biến rừng có phiên bản mới nhất 1.4.1 cập nhật ngày 03/3/2017 được đăng tải trên website http://lms.vnforest.gov.vn/mod/assign/view.php?id=60. Đề nghị các Chi cục Kiểm lâm, Hạt kiểm lâm truy cập vào địa chỉ trên, thực hiện đăng ký theo hướng dẫn để tải phần mềm, tài liệu hướng dẫn sử dụng và khẩn trương cập nhật diễn biến biến rừng năm 2016, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo yêu cầu tại văn bản số số 8323/BNN-TCLN ngày 03/10/2016