Thông báo

Kế hoạch thực hiện Quy chế phối hợp số 3717/QCPH/BTLBP-TCLN ngày 27/10/2016 giữa Bộ Tư lệnh BĐBP và Tổng cục Lâm nghiệp trong quản lý, bảo vệ rừng khu vực biên giới; đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép lâm sản