Thông báo

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công điện khẩn gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố về việc tăng cường phòng cháy, chữa cháy rừng