Phần mềm kiểm kê rừng

Phần mềm Kiểm kê rừng phiên bản cập nhật mới nhất đến ngày 21 tháng 7 năm 2014. Đề nghị các địa phương đang thực hiện kiểm kê rừng tải về để sử dụng