Phần mềm kiểm kê rừng

Phần mềm Kiểm kê rừng phiên bản 9.1 cập nhật mới nhất đến ngày 05/9/2014. Đề nghị các địa phương đang thực hiện kiểm kê rừng tải về để sử dụng