Đường dây nóng tiếp nhận thông tin, tin báo vi phạm về quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, số điện thoại 0976.570111
Nghị Định
#Tên tài liệu
 31 Nghị định số 68/1998/NĐ-CP ngày 03/9/1998 Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế tài nguyên (sửa đổi)
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Nghị định số 68/1998/NĐ-CP ngày 03/9/1998 Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế tài nguyên (sửa đổi)
Tên file:  68-1998-ND-CP.doc
Dung lượng:  114,176 bytes   -   Số lần tải xuống:  4669
 32 Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 03/05/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 03/05/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin
Tên file:  71-2007-ND-CP.doc
Dung lượng:  181,248 bytes   -   Số lần tải xuống:  1626
 33 Nghị định số 76/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Nghị định số 76/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Tên file:  76-2009-ND-CP.pdf
Dung lượng:  1,166,806 bytes   -   Số lần tải xuống:  36646
 34 Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10/8/2006 về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10/8/2006 về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm
Tên file:  82-2006-ND-CP.doc
Dung lượng:  1,026,048 bytes   -   Số lần tải xuống:  4021
 35 Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ
Tên file:  86-2002-ND-CP.doc
Dung lượng:  86,016 bytes   -   Số lần tải xuống:  1556
 36 Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Tên file:  86-2003-ND-CP.doc
Dung lượng:  57,856 bytes   -   Số lần tải xuống:  1208
 37 Nghị định số 99/2009/NĐ-CP ngày 02/11/2009 của Chính phủ Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Nghị định số 99/2009/NĐ-CP ngày 02/11/2009 của Chính phủ Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản
Tên file:  ND99CP.pdf
Dung lượng:  3,713,110 bytes   -   Số lần tải xuống:  48056
 38 Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
Tên file:  99-2010-ND-CP.pdf
Dung lượng:  668,049 bytes   -   Số lần tải xuống:  15769
 39 Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản
 Tải xuống
Tên file:  Nghi dinh 157ND ve xu phat vi pham hanh chinh.pdf
Dung lượng:  2,975,084 bytes   -   Số lần tải xuống:  2621
  2/2 
Thông báo

Đề nghị Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố triển khai cập nhật diễn biến rừng năm 2020, theo quy định tại Thông tư 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ NN&PTNT.

Liên kết
PHIM PHÓNG SỰ
Giữ vững màu xanh tổ quốc - Tập 1  
THƯ VIỆN ẢNH