Đường dây nóng tiếp nhận thông tin, tin báo vi phạm về quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, số điện thoại 0976.570111
Văn bản chỉ đạo

Văn bản số 3024/BNN-TCLN ngày 30/8/2013 gửi 13 tỉnh triển khai thực hiện dự án điều tra, kiểm kê rừng giai đoạn 2013-2014

Số lượt đọc:  168  -  Cập nhật lần cuối:  28/02/2014 04:14:25 PM
CSDL kiểm kê rừng

Thông báo

Đề nghị các Chi cục Kiểm lâm triển khai cập nhật diễn biến rừng năm 2018 và báo cáo đúng thời hạn.

Liên kết
PHIM PHÓNG SỰ
Để rừng mãi thêm xanh - Tập 1  
THƯ VIỆN ẢNH