Đường dây nóng tiếp nhận thông tin, tin báo vi phạm về quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, số điện thoại 0976.570111
Tin tức sự kiện

Hội thảo góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 157/2013/NĐ-CP và dự thảo Thông tư quy định hồ sơ khai thác và quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản

Ngày 24/8/2018, tại Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2, Thành phố Hồ Chí Minh. Cục Kiểm lâm tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 157/2013/NĐ-CP và dự thảo Thông tư quy định hồ sơ khai thác và quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản.
Hội thảo do ông Cao Chí Công Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp chủ trì; cùng tham dự có ông Đỗ Quang Tùng, Quyền Cục trưởng Cục Kiểm lâm, đại diện lãnh đạo Vụ Pháp chế, Thanh tra - Tổng cục Lâm nghiệp và đại diện: Vụ Pháp chế Bộ, phòng chuyên môn Cục Kiểm lâm, Lãnh đạo và phòng chuyên môn của 17 tỉnh khu vực Miền Nam, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, đại diện Chi cục Kiểm lâm vùng III, Chi cục Kiểm lâm Vùng IV.
Ông Đỗ Quang Tùng, Quyền Cục trưởng Cục Kiểm lâm, đại diện cơ quan chủ trì soạn thảo đã trình bày báo cáo tóm tắt về 02 văn bản quy phạm pháp luật đồng thời nêu một số nội dung chính cần xin ý kiến để các đai biểu tập trung thảo luận. Tại Hội thảo, ban tổ chức tiếp nhận được 27 ý kiến tham gia của đại biểu (14 ý kiến góp ý cho dự thảo Nghị định và 13 ý kiến góp ý cho dự thảo Thông tư).
Kết thúc hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Cao Chí Công đánh giá cao những ý kiến tham gia góp ý rất chi tiết và cụ thể của đại biểu tham dự hội thảo; đồng thời giao trách nhiệm cho Cục Kiểm lâm tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia của các đại biểu tại Hội thảo, kịp thời chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện đối với 02 dự thảo để báo cáo Lãnh đạo Tổng cục Lâm nghiệp.
Số lượt đọc:  1126  -  Cập nhật lần cuối:  28/08/2018 03:53:20 PM
Thông báo

Đề nghị Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố triển khai cập nhật diễn biến rừng năm 2020, theo quy định tại Thông tư 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ NN&PTNT.

Liên kết
PHIM PHÓNG SỰ
Để rừng mãi thêm xanh - Tập 1  
THƯ VIỆN ẢNH