Tin tức sự kiện

Đề nghị góp ý dự thảo Thông tư ban hành Bảng mã HS đối với hàng hóa là động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm

Thực hiện Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 và căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng dự thảo Thông tư ban hành Bảng mã HS đối với hàng hóa là thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc các Phụ lục Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Để hoàn thiện dự thảo Thông tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị quý cơ quan, tổ chức, cá nhân cho ý kiến đối với hồ sơ dự thảo Thông tư kèm theo (Tờ trình, Thông tư) được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ (Mục lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo văn bản pháp luật), Cổng thông tin điện tử Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Mục lấy ý kiến dự thảo văn bản pháp luật) và Cổng thông tin điện tử Cục Kiểm lâm (Mục tin nổi bật).

Văn bản góp ý gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Kiểm lâm; địa chỉ: số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội) trước ngày 13/11/2023 để tổng hợp.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mong nhận được sự quan tâm, góp ý của của quý cơ quan, tổ chức, cá nhân./.

Tờ trình
Số lượt đọc:  260  -  Cập nhật lần cuối:  22/09/2023 08:24:07 AM
Thông báo

THÔNG BÁO: Đề nghị các địa phương cập nhật, báo cáo diễn biến rừng năm 2024 theo quy định tại Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 và Thông tư số 16/2023/TT-BNNPTNT. Chi tiết...

Liên kết
PHIM PHÓNG SỰ
Giữ vững màu xanh tổ quốc - Tập 2  
THƯ VIỆN ẢNH