Tin hoạt động

Tổng cục Lâm nghiệp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Lâm nghiệp năm 2018 các tỉnh phía Bắc

Ngày 30/11/2018, tại Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, Tổng cục Lâm nghiệp đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Lâm nghiệp năm 2018, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2019 các tỉnh khu vực phía Bắc (từ Thừa Thiên Huế trở ra). Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hà Công Tuấn, Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đồng chí Nguyễn Quốc Trị, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng, Hội nghị có sự tham dự của Lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị thuộc Tổng cục Lâm nghiệp; đại diện một số Bộ, ngành có liên quan; Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Kiểm lâm, Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tại 31 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.


Hình ảnh Hội nghị

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Quốc Trị, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp chào mừng toàn thể đại biểu đã tới tham dự Hội nghị, đồng thời cảm ơn sự quan tâm, tham dự của Thứ trưởng Thường trực Hà Công Tuấn; tạo điều kiện của UBND tỉnh Cao Bằng. Để Hội nghị đạt hiệu quả cao, đồng chí Tổng cục trưởng đề nghị các đại biểu tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc, nhìn nhận thẳng thắng những hạn chế, yếu kém, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, giải pháp hữu hiệu cho năm 2019 và những năm tiếp theo.
Tại Hội nghị, Tổng cục Lâm nghiệp đã thông qua báo cáo tổng quan về công tác lâm nghiệp năm 2018 và đề xuất những giải pháp thực hiện năm 2019; Các ý kiến tham luận, thảo luận của các đại biểu tại Hội nghị, đã đánh giá tình hình hoạt động Lâm nghiệp năm 2018 các tỉnh khu vực phía Bắc đạt được kết quả cao, các chỉ tiêu chính đều vượt kế hoạch, cụ thể:
- Chỉ tiêu kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng đều vượt kế hoạch, trong đó trồng rừng tập trung 157.202 ha, bằng 110,8 % so với cùng kỳ năm 2017; Công tác bảo vệ rừng tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ, diện tích thiệt hại giảm 33% so với cùng kỳ năm 2017; Sản lượng khai thác gỗ rừng trồng tập trung đạt khoảng 11,69 triệu m3. Thị trường sản phẩm gỗ và lâm sản phát triển, tạo điều kiện cho chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ được duy trì, phát triển, xuất khẩu gỗ và lâm sản tiếp tục tăng cao; Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, các tỉnh phía Bắc đã thu 1.650 tỷ đồng, tại 20 tỉnh của 3,622 triệu ha tăng hơn 300 ngàn ha so với năm 2017; Kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên theo đúng tinh thần Chỉ thị số 13-CT/TW, Nghị quyết số 71/NQ-CP.
- Xây dựng hoàn thiện Luật Lâm nghiệp; Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế, chính sách về lâm nghiệp được bổ sung, hoàn thiện, tạo thuận lợi cho việc triển khai công tác bảo vệ và phát triển rừng ở địa phương.
Hội nghị thẳng thắn chỉ ra những tồn tại trong công tác bảo vệ, phát triển rừng, đó là công tác bảo vệ rừng chưa toàn diện, tình hình vi phạm phá rừng vẫn diễn ra ở mức cao và có chiều hướng tái xuất hiện những “điểm nóng; tiến độ sắp xếp, đổi mới các công ty lâm nghiệp còn chậm; công tác tổ chức tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về chính sách Bảo vệ phát triển rừng chưa được thường xuyên.
Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trường Thường trực Hà Công Tuấn đã ghi nhận và biểu dương Tổng cục Lâm nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi Cục Kiểm lâm, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng của 31 tỉnh, thành khu vực phía Bắc đã có những cố gắng, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018. Thứ trường đã chỉ đạo toàn ngành trong năm 2019 cần tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể sau:
- Bảo vệ diện tích rừng hiện có, tăng cường công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chứa cháy rừng, ngăn chặn, xử lý kịp thời, có hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng. Phấn đấu giảm tối thiểu 10-15% số vụ vi phạm và diện tích thiệt hại so với năm 2018. Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch phát triển rừng, Quản lý chặt chẽ các dự án chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên.
- Bám sát các chỉ tiêu phát triển lâm nghiệp tại các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ để cụ thể hóa đề ra chương trình, kế hoạch thực hiện đảm hoàn thành các chỉ tiêu của ngành năm 2019 và các năm tiếp theo.
- Tập trung nghiên cứu và triển khai thực hiện Luật Lâm nghiệp có hiệu lực từ ngày 01/01/2019 và Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp và các văn bản có liên quan.
- Chỉ đạo lực lượng kiểm lâm tăng cường tham mưu, tổ chức chỉ đạo các hoạt động trong công tác lâm nghiệp, việc thực hiện phải căn cư vào vào tư tưởng đổi mới của ngành lâm nghiệp; rà lại chiến lược quy hoạch, kế hoạch phát triển lâm nghiệp đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế từng vùng, từng địa phương, đảm bảo khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế của vùng và địa phương.
- Hiện nay, bắt đầu bước vào mùa khô, cần tập tập trung tác giải pháp PCCCR; tăng cưởng công tác kiểm tra việc bảo vệ rừng; việc đốt nương làm rẫy rẫy; thực hiện tốt các phương án PCCCR, công tác chuẩn bị phương tiện, lực lượng chủ động ứng phó các trường hợp cháy rừng xẩy ra. Chủ động theo dõi, nắm bắt kịp thời thông tin về dự báo, cảnh báo và phát hiện sớm điểm cháy rừng để có biện pháp chỉ đạo giải quyết kịp thời. Tổ chức lực lượng, phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ để sẵn sàng chủ động ứng phó khi xảy ra cháy rừng.
Bế mạc Hội nghị đồng chí Tổng cục trưởng Nguyễn Quốc Trị cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Thứ trưởng Thường trực Hà Công Tuấn; nỗ lực của các địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu về Lâm nghiệp trên địa bàn; sự hỗ trợ, phối hợp của các bên có liên quan, đồng thời đề nghị các đơn vị thuộc Tổng cục Lâm nghiệp, các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Chi cục Kiểm lâm tiếp tục bám sát kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao. /.
Số lượt đọc:  956  -  Cập nhật lần cuối:  01/12/2018 08:46:29 AM
Thông báo

THÔNG BÁO: Đề nghị các địa phương cập nhật, báo cáo diễn biến rừng năm 2024 theo quy định tại Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 và Thông tư số 16/2023/TT-BNNPTNT. Chi tiết...

Liên kết
PHIM PHÓNG SỰ
Giữ vững màu xanh tổ quốc - Tập 2  
THƯ VIỆN ẢNH