Nhiệt liệt chào mừng 49 năm ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam (21/5/1973  - 21/5/2022)
Tin hoạt động

Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp năm 2019, nhiệm vụ và giải pháp năm 2020 khu vực Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ

Trong các ngày 13 -14 tháng 12 năm 2019, tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Chi cục Kiểm lâm vùng IV tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp năm 2019, nhiệm vụ và giải pháp năm 2020 khu vực Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ.
Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quốc Hiệu, Phó Cục trưởng Cục Kiểm lâm; Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Phú Yên; Đại diện lãnh đạo, các phòng Nghiệp vụ, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR của Chi cục Kiểm lâm vùng IV và hơn 100 đại biểu, đại diện 11 Chi cục Kiểm lâm tỉnh; các Vườn Quốc gia; các Khu bảo tồn thiên nhiên, Ban quản lý rừng phòng hộ trong khu vực.


Đồng chí Hà Công Tài, Chi cục trưởng CCKL Vùng IV

Mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn, các địa phương trong toàn vùng đã quyết liệt, chủ động triển khai nhiều biện pháp nhằm thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng và đạt được nhiều kết quả tích cực: Theo số liệu thống kê, báo cáo của các địa phương trong toàn vùng (tính đến tháng 11/2019 ) toàn khu vực đã phát hiện 4.767 vụ vi phạm pháp luật về Lâm nghiệp, giảm 1.404 vụ (giảm 22,75%) so với cùng kỳ năm 2018; Ý thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và người dân trong công tác bảo vệ rừng từng bước được nâng cao; Nhiều mô hình bảo vệ và phát triển rừng được hình thành góp phần khôi phục lại diện tích rừng; tạo việc làm, cải thiện sinh kế, nâng cao đời sống của người làm nghề rừng tại các địa phương. Tuy nhiên, về tổng quát công tác bảo vệ và phát triển rừng trong toàn vùng vẫn chưa đạt được các mục tiêu như mong muốn đề ra đặc biệt năm 2019 do ảnh hưởng của thời tiết khí hậu cực đoan gây ra nắng hạn kéo dài, đặc biệt là ở các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ (tháng 6 và tháng 7/2019) dẫn đến xảy ra các vụ cháy rừng gây thiệt hại lớn về tài nguyên, tình trạng cháy trên một phần cũng là do các chủ rừng chưa thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, nguyên nhân là do: thiếu kinh phí và nhân lực để thực hiện; một bộ phận người dân sử dụng lửa bất cẩn trong quá trình đốt dọn thực bì rừng trồng dẫn đến gây cháy lan vào rừng…Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Hiệu, Phó Cục trưởng Cục Kiểm lâm phát biểu chỉ đạo Hội nghị biểu dương và ghi nhận các thành tích đã được trong công tác phối hợp giữa Chi cục Kiểm lâm vùng IV và Chi cục Kiểm lâm các tỉnh cũng như hoạt động phối hợp giữa các tỉnh với nhau, đồng thời yêu cầu Chi cục Kiểm lâm các tỉnh tập trung nghiên cứu, triển khai thực hiện Luật Lâm nghiệp và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Đồng thời thể chế, ban hành các văn bản pháp luật phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và điều kiện thực tế tại các địa phương nhằm hỗ trợ, thúc đẩy phát triển lâm nghiệp. Triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững năm 2020: Bảo vệ và phát triển bền vững đối với 100% diện tích rừng hiện có; tăng cường công tác bảo vệ rừng và PCCCR, ngăn chặn và xử lý kịp thời có hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp, phấn đấu giảm 10% số vụ vi phạm và giảm 20% diện tích rừng thiệt hại so với năm 2019; Hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Lâm nghiệp năm 2020, đặc biệt là các chỉ tiêu về phát triển rừng; Quản lý và kiểm soát chặt chẽ các dự án có liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, đặc biệt là các dự án chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên sang các mục đích khác. Tập trung nghiên cứu, đánh giá hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp, kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020 làm cơ sở xây dựng, triển khai Dự án bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững vùng Tây Nguyên giai đoạn 2016 - 2030 (5 tỉnh Tây Nguyên) và kế hoạch trung hạn 2021 - 2025 (11 tỉnh) và các Đề án, dự án khác trọng tâm của ngành đảm bảo hiệu quả, đúng quy định. Tiếp tục việc sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức, bộ máy, biên chế, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm lâm theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng, gắn với vị trí việc làm nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao… Bên cạnh đó, đồng chí đã ghi nhận những phản ánh, kiến nghị của các Chi cục Kiểm lâm, các đơn vị chủ rừng để chỉ đạo Cục Kiểm lâm tham mưu cho Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hoàn thiện các cơ chế, chính sách đối với công tác Lâm nghiệp./.

Nguồn: Thế Phương – Chi cục Kiểm lâm vùng IV


Số lượt đọc:  243  -  Cập nhật lần cuối:  18/12/2019 09:52:19 AM
Thông báo

THÔNG BÁO: Các Chi cục Kiểm lâm vùng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh khẩn trương chỉ đạo sử dụng thử nghiệm phần mềm FRMS phiên bản 4.0 và cơ sở dữ liệu, báo cáo kết quả theo hướng dẫn tại Văn bản số 204/KL-QLR

Liên kết
PHIM PHÓNG SỰ
Giữ vững màu xanh tổ quốc - Tập 2  
THƯ VIỆN ẢNH