Tin hoạt động

Hội nghị Sơ kết công tác Lâm nghiệp 6 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019 khu vực Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ

Từ ngày 05 đến 06 tháng 7 năm 2019, tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Chi cục Kiểm lâm vùng IV tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Lâm nghiệp 6 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019 khu vực Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ.
Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đỗ Trọng Kim, Phó Cục trưởng Cục Kiểm lâm; Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Nam; Đại diện lãnh đạo, các phòng Nghiệp vụ, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR của Chi cục Kiểm lâm vùng IV và hơn 120 đại biểu, đại diện 11 Chi cục Kiểm lâm tỉnh; các Vườn Quốc gia; các Khu bảo tồn thiên nhiên, ban quản lý rừng phòng hộ, công ty lâm nghiệp Nhà nước trong khu vực; Uỷ ban nhân dân các xã thuộc vùng trọng điểm tỉnh Quảng Nam.Đồng chí Hà Công Tài, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm vùng IV
phát biểu khai mạc Hội nghị

Theo báo cáo và đánh giá chung, sáu tháng đầu năm 2019 mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn, các địa phương trong toàn vùng đã quyết liệt, chủ động triển khai nhiều biện pháp nhằm thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng và đạt được nhiều kết quả tích cực: Theo số liệu thống kê, báo cáo của các địa phương trong toàn vùng (tính đến tháng 6/2019) đã phát hiện 2.596 vụ vi phạm pháp luật về Lâm nghiệp, giảm 783 vụ (tương ứng 23,17%) so với cùng kỳ năm 2018; Ý thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và người dân trong công tác bảo vệ rừng từng bước được nâng cao; Nhiều mô hình bảo vệ và phát triển rừng được hình thành góp phần khôi phục lại diện tích rừng; tạo việc làm, cải thiện sinh kế, nâng cao đời sống của người làm nghề rừng tại các địa phương. Tuy nhiên, về tổng quát công tác bảo vệ và phát triển rừng trong toàn vùng vẫn chưa đạt được các mục tiêu như mong muốn đề ra: tình hình phá rừng trái pháp luật vẫn còn diễn biến phức tạp, xảy ra ở nhiều địa phương, tính đến tháng 6/2019 trong vùng xảy ra hành vi phá rừng trái pháp luật: 503 vụ, gây thiệt hại 181,0 ha; giảm 93 vụ (tương ứng giảm 15,66%), diện tích thiệt hại giảm 51,72 ha (tương ứng giảm 22,22%) so với cùng kỳ năm 2018. Tình trạng phá rừng xảy ra tại hầu hết các địa phương, trong đó tập trung nhiều nhất tại các tỉnh: Đăk Nông 237 vụ/58,04 ha; Lâm Đồng 120 vụ/38,58 ha; Gia Lai 37 vụ/40,90 ha; Kon Tum 53 vụ/12,30 ha và Quảng Ngãi 19 vụ/11,74 ha; Việc triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách còn chậm, hiệu quả chưa cao; Việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng còn chậm, đặc biệt là công tác phát triển rừng..Toàn cảnh hội trường các đại biểu tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận nhằm tháo gỡ các khó khăn, đề xuất các giải pháp, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2019 với mục tiêu:
- Triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững năm 2019: Bảo vệ và phát triển bền vững đối với 100% diện tích rừng hiện có; tăng cường công tác bảo vệ rừng và PCCCR, ngăn chặn và xử lý kịp thời có hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp, phấn đấu giảm 10% số vụ vi phạm và giảm 20% diện tích rừng thiệt hại so với năm 2018; Hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Lâm nghiệp năm 2019, đặc biệt là các chỉ tiêu về phát triển rừng; Quản lý và kiểm soát chặt chẽ các dự án có liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, đặc biệt là các dự án chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên sang các mục đích khác.
- Đẩy nhanh việc sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức, bộ máy, biên chế, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm lâm theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng, gắn với vị trí việc làm nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao.
- Tập trung nghiên cứu, triển khai thực hiện Luật Lâm nghiệp và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.Đồng chí Đỗ Trọng Kim, Phó Cục trưởng Cục Kiểm lâm
phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Kim, Phó Cục trưởng Cục Kiểm lâm phát biểu chỉ đạo Hội nghị biểu dương và ghi nhận các thành tích đã được, đồng thời yêu cầu các đơn vị Kiểm lâm trong toàn vùng tích cực chủ động, tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững năm 2019 và các đề án, dự án trọng tâm của ngành, đặc biệt là Đề án bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững vùng Tây Nguyên giai đoạn 2016 - 2030 đã được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 297/QĐ-TTg ngày 18/3/2019; Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, có hiệu quả Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành luật; Hoàn thiện hệ thống tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của lực lượng Kiểm lâm, đặc biệt là củng cố, kiện toàn hệ thống Kiểm lâm địa bàn đủ mạnh nhằm tham mưu cho chính quyền cấp xã thực hiện có hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp theo theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng, gắn với vị trí việc làm nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao; Chủ động phối hợp với các đơn vị Công an, Quân đội, các cơ quan chức năng, chính quyền cơ sở và chủ rừng tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, truy quét tại các vùng trọng điểm về phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác rừng trái phép; Tiến hành điều tra và kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng; … Bên cạnh đó, đồng chí đã ghi nhận những phản ánh, kiến nghị của các Chi cục Kiểm lâm, các đơn vị chủ rừng để chỉ đạo Cục Kiểm lâm tham mưu cho Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thiện các cơ chế, chính sách đối với công tác Lâm nghiệp.Đ/c Nguyễn Thế Dũng - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định phát biểu tham gia ý kiến tại Hội nghị

Nguồn: Thế Phương - Chi cục Kiểm lâm vùng IV

Số lượt đọc:  436  -  Cập nhật lần cuối:  09/07/2019 09:23:14 AM
Thông báo

THÔNG BÁO: Đề nghị các địa phương cập nhật, báo cáo diễn biến rừng năm 2024 theo quy định tại Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 và Thông tư số 16/2023/TT-BNNPTNT. Chi tiết...

Liên kết
PHIM PHÓNG SỰ
Giữ vững màu xanh tổ quốc - Tập 2  
THƯ VIỆN ẢNH