Đường dây nóng tiếp nhận thông tin, tin báo vi phạm về quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, số điện thoại 0976.570111
Tin hoạt động

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ đề án "Kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Kiểm lâm..."

Ngày 25 tháng 7 năm 2013, tại Chính phủ, Ban Chỉ đạo nhà nước về Kế hoạch Bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 đã họp cho ý kiến về 2 đề án do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng gồm: đề án “Kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Kiểm lâm và thành lập Cảnh sát lâm nghiệp giai đoạn 2013- 2020” và đề án “Quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên giai đoạn 2013 - 2020”.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Thành viên Ban Chỉ đạo. Thứ trưởng Hà Công Tuấn đã trình bày dự thảo các đề án và quá trình tiếp thu, giải trình các ý kiến tham gia đóng góp vào đề án của các Bộ ngành, địa phương. Tại hội nghi, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất việc xây dựng 2 đề án là rất cấp thiết tại thời điểm hiện nay, nhằm tăng cường hơn nữa sự quản lý nhà nước đối với công tác khai thác gỗ rừng tự nhiên cũng như xây dựng các giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng cũng như tăng cường nguồn lực, trang thiết bị cho lực lượng kiểm lâm.

Kết luận hội nghị Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm hoàn thiện các đề án trình Ban Cán sự Đảng Chính phủ cho ý kiến trong thời gian tới./.Số lượt đọc:  1781  -  Cập nhật lần cuối:  29/07/2013 09:30:12 AM
Thông báo

Đề nghị Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố triển khai cập nhật diễn biến rừng năm 2020, theo quy định tại Thông tư 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ NN&PTNT.

Liên kết
PHIM PHÓNG SỰ
Để rừng mãi thêm xanh - Tập 1  
THƯ VIỆN ẢNH