Thông báo

Thông báo kết luận của Phó Tổng cục trưởng Võ Đại Hải tại Hội nghị Quản lý bảo vệ rừng khu vực miền Trung và Tây Nguyên năm 2013

Số lượt đọc:  352  -  Cập nhật lần cuối:  02/12/2013 02:59:21 PM
Thông báo

THÔNG BÁO: Đề nghị các địa phương cập nhật, báo cáo diễn biến rừng năm 2024 theo quy định tại Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 và Thông tư số 16/2023/TT-BNNPTNT. Chi tiết...

Liên kết
PHIM PHÓNG SỰ
Giữ vững màu xanh tổ quốc - Tập 2  
THƯ VIỆN ẢNH