Thông báo

Thông báo kết luận của Cục trưởng Cục Kiểm lâm tại cuộc họp giao ban tháng 2/2013

Số lượt đọc:  200  -  Cập nhật lần cuối:  08/03/2013 07:44:34 AM
Thông báo

THÔNG BÁO: Đề nghị các địa phương cập nhật, báo cáo diễn biến rừng năm 2024 theo quy định tại Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 và Thông tư số 16/2023/TT-BNNPTNT. Chi tiết...

Liên kết
PHIM PHÓNG SỰ
Giữ vững màu xanh tổ quốc - Tập 2  
THƯ VIỆN ẢNH