Đường dây nóng tiếp nhận thông tin, tin báo vi phạm về quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, số điện thoại 0976.570111
Thông báo

Văn bản số 68/KL-ĐT ngày 04/3/2021 gửi Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đánh giá kết quả thực hiện và đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị đinh số 35/2019/NĐ-CP

Số lượt đọc:  334  -  Cập nhật lần cuối:  10/03/2021 10:05:02 AM
Thông báo

Đề nghị một số Chi cục Kiểm lâm tỉnh, thành phố KHẨN TRƯƠNG báo cáo diễn biến rừng năm 2020, theo quy định tại Thông tư 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ NN&PTNT. VĂN BẢN 1853 của Tổng cục Lâm nghiệp, Văn bản 64/KL-QLR ngày 03/3/2021 của Cục Kiểm lâm

Liên kết
PHIM PHÓNG SỰ
Để rừng mãi thêm xanh - Tập 1  
THƯ VIỆN ẢNH