Nhiệt liệt chào mừng 49 năm ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam (21/5/1973  - 21/5/2022)
Thông báo

Văn bản số 2047/BNN-TCLN ngày 05/4/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện Quyết định số 177/QĐ-TTg ngày 10/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Số lượt đọc:  671  -  Cập nhật lần cuối:  12/04/2022 10:20:05 AM
Thông báo

THÔNG BÁO: Các Chi cục Kiểm lâm vùng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh khẩn trương chỉ đạo sử dụng thử nghiệm phần mềm FRMS phiên bản 4.0 và cơ sở dữ liệu, báo cáo kết quả theo hướng dẫn tại Văn bản số 204/KL-QLR

Liên kết
PHIM PHÓNG SỰ
Giữ vững màu xanh tổ quốc - Tập 2  
THƯ VIỆN ẢNH