Đường dây nóng tiếp nhận thông tin, tin báo vi phạm về quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, số điện thoại 0976.570111
Thông báo

THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ CỦA CỤC KIỂM LÂM: Từ ngày 11/4/2015 Cục Kiểm lâm sử dụng địa chỉ thư điện tử fpd@kiemlam.org.vn thay thế các địa chỉ: fpd@hn.vnn.vn; fpd2@vnn.vn

THÔNG BÁO: Từ ngày 11/4/2015 Cục Kiểm lâm sử dụng địa chỉ thư điện tử fpd@kiemlam.org.vn để thay thế các địa chỉ email: fpd@hn.vnn.vn và fpd2@vnn.vn. Đề nghị Chi cục Kiểm lâm Vùng, Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương, Hạt kiểm lâm các Vườn Quốc gia và các tổ chức, cá nhân liên quan liên lạc và gửi báo cáo theo địa chỉ thư điện tử fpd@kiemlam.org.vn

Trân trọng.

Số lượt đọc:  304  -  Cập nhật lần cuối:  11/04/2016 01:40:15 PM
CSDL kiểm kê rừng

Thông báo

Đề nghị Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố trực thuộc TW triển khai theo dõi, cập nhật diễn biến rừng năm 2019, báo cáo đúng quy định tại Thông tư 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ NN&PTNT.

Liên kết
PHIM PHÓNG SỰ
Để rừng mãi thêm xanh - Tập 1  
THƯ VIỆN ẢNH