Đường dây nóng tiếp nhận thông tin, tin báo vi phạm về quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, số điện thoại 0976.570111
Thông báo

Quyết định số 228/QĐ-KL-VP ngày 29/9/2017của Cục trưởng Cục Kiểm lâm quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các Phòng, Đội Kiểm lâm đặc nhiệm và văn phòng thuộc Cục Kiểm lâm

Số lượt đọc:  522  -  Cập nhật lần cuối:  23/10/2017 09:55:38 PM
CSDL kiểm kê rừng

Thông báo

Đề nghị các Chi cục Kiểm lâm triển khai cập nhật diễn biến rừng năm 2018 và báo cáo đúng thời hạn.

Liên kết
PHIM PHÓNG SỰ
Để rừng mãi thêm xanh - Tập 1  
THƯ VIỆN ẢNH