Đường dây nóng tiếp nhận thông tin, tin báo vi phạm về quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, số điện thoại 0976.570111
Thông báo

Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ có hiệu lực từ 01/7/2017

Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ có hiệu lực từ 01/7/2017, thay thế pháp lệnh 16/2011/UBTVQH12 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ số 07/2013/UBTVQH13. Đề nghị Chi cục Kiểm lâm các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, các Vườn quốc gia trực thuộc Tổng cục Lâm nghiệp nghiên cứu, thực hiện./.

Nội dung


Số lượt đọc:  1005  -  Cập nhật lần cuối:  11/07/2017 09:16:30 AM
Thông báo

Đề nghị Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố triển khai cập nhật diễn biến rừng năm 2020, theo quy định tại Thông tư 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ NN&PTNT.

Liên kết
PHIM PHÓNG SỰ
Để rừng mãi thêm xanh - Tập 1  
THƯ VIỆN ẢNH