Đường dây nóng tiếp nhận thông tin, tin báo vi phạm về quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, số điện thoại 0976.570111
Thông báo

HỎA TỐC: Văn bản 215/KL-XDLL ngày 05/5/2020 của Cục Kiểm lâm về việc báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 01/2019/NĐ-CP về kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng

Số lượt đọc:  969  -  Cập nhật lần cuối:  18/05/2020 04:20:47 PM
Thông báo

Đề nghị một số Chi cục Kiểm lâm tỉnh, thành phố KHẨN TRƯƠNG báo cáo diễn biến rừng năm 2020, theo quy định tại Thông tư 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ NN&PTNT. VĂN BẢN 1853 của Tổng cục Lâm nghiệp, Văn bản 64/KL-QLR ngày 03/3/2021 của Cục Kiểm lâm

Liên kết
PHIM PHÓNG SỰ
Để rừng mãi thêm xanh - Tập 1  
THƯ VIỆN ẢNH