Đường dây nóng tiếp nhận thông tin, tin báo vi phạm về quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, số điện thoại 0976.570111
Thông báo

Cục Kiểm lâm ban hành văn bản số 65/KL-QLR ngày 8/02/2018 gửi Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố về triển khai các biện pháp bảo vệ rừng và phòng cháy chưã cháy rừng.

Số lượt đọc:  751  -  Cập nhật lần cuối:  09/02/2018 08:24:22 AM
CSDL kiểm kê rừng

Thông báo

Đề nghị các Chi cục Kiểm lâm triển khai cập nhật diễn biến rừng năm 2018 và báo cáo đúng thời hạn.

Liên kết
PHIM PHÓNG SỰ
Để rừng mãi thêm xanh - Tập 1  
THƯ VIỆN ẢNH