Đường dây nóng tiếp nhận thông tin, tin báo vi phạm về quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, số điện thoại 0976.570111
Thông báo

Cục Kiểm lâm ban hành văn bản só 03/KL-XDLL ngày 04/01/2021 gửi Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đề góp ý dự thảo Nhiệm vụ của Kiểm lâm địa bàn

Số lượt đọc:  432  -  Cập nhật lần cuối:  05/01/2021 10:28:50 AM
Thông báo

Đề nghị Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố KHẨN TRƯƠNG cập nhật, báo cáo diễn biến rừng năm 2020, theo quy định tại Thông tư 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ NN&PTNT. VĂN BẢN 1853

Liên kết
PHIM PHÓNG SỰ
Để rừng mãi thêm xanh - Tập 1  
THƯ VIỆN ẢNH