Đường dây nóng tiếp nhận thông tin, tin báo vi phạm về quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, số điện thoại 0976.570111
Thông báo

Cục Kiểm lâm ban hành Văn bản số 433/KL-QLR ngày 22/10/2021 về việc hướng dẫn cập nhật, báo cáo diễn biến rừng năm 2021. Đề nghị Chi cục Kiểm lâm vùng, Chi cục Kiểm lâm các tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện

Số lượt đọc:  234  -  Cập nhật lần cuối:  22/10/2021 04:43:28 PM
Thông báo

HỎA TỐC: Các Chi cục Kiểm lâm vùng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh khẩn trương chỉ đạo công tác cập nhật, báo cáo diễn biến rừng năm 2021 và cải thiện phần mềm, chuẩn hóa dữ liệu FRMS Chi tiết ......

Liên kết
PHIM PHÓNG SỰ
Giữ vững màu xanh tổ quốc - Tập 2  
THƯ VIỆN ẢNH