Thông báo

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành văn bản số 525/BNN-KL ngày 17/01/2024 về việc cập nhật diễn biến rừng và công bố hiện trạng rừng năm 2023

Số lượt đọc:  356  -  Cập nhật lần cuối:  17/01/2024 10:30:13 AM
Thông báo

THÔNG BÁO: Đề nghị các địa phương cập nhật, báo cáo diễn biến rừng năm 2024 theo quy định tại Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 và Thông tư số 16/2023/TT-BNNPTNT. Chi tiết...

Liên kết
PHIM PHÓNG SỰ
Giữ vững màu xanh tổ quốc - Tập 2  
THƯ VIỆN ẢNH