Kỷ niệm 45 năm ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam, 21/5/1973-21/5/2018!
Thông báo

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 5408/QĐ-BNN-TCLN ngày 25/12/2015 về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ kiểm lâm và lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách giai đoạn 2016-2020

Số lượt đọc:  1050  -  Cập nhật lần cuối:  26/12/2015 07:21:20 AM
CSDL kiểm kê rừng

Thông báo

Đề nghị các Chi cục Kiểm lâm triển khai cập nhật diễn biến rừng năm 2018 và báo cáo đúng thời hạn.

Liên kết
PHIM PHÓNG SỰ
Để rừng mãi thêm xanh - Tập 1  
THƯ VIỆN ẢNH