Kỷ niệm 50 năm thành lập lực lượng kiểm lâm việt nam

Văn bản số 179/TCLN-KL ngày 07/02/2023 hướng dẫn hoạt động kỹ niệm 50 năm ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam

Số lượt đọc:  375  -  Cập nhật lần cuối:  09/02/2023 03:31:20 PM
Thông báo

THÔNG BÁO: Đề nghị các địa phương cập nhật, báo cáo diễn biến rừng năm 2024 theo quy định tại Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 và Thông tư số 16/2023/TT-BNNPTNT. Chi tiết...

Liên kết
PHIM PHÓNG SỰ
Giữ vững màu xanh tổ quốc - Tập 2  
THƯ VIỆN ẢNH