Kỷ niệm 50 năm thành lập lực lượng kiểm lâm việt nam

Quyết định số 1053/QĐ-BNN-TCLN ngày 22/3/2022 ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam (21/5/1973-21/5/2023)

Số lượt đọc:  508  -  Cập nhật lần cuối:  15/06/2022 09:37:05 PM
Thông báo

THÔNG BÁO: Đề nghị các địa phương cập nhật, báo cáo diễn biến rừng năm 2024 theo quy định tại Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 và Thông tư số 16/2023/TT-BNNPTNT. Chi tiết...

Liên kết
PHIM PHÓNG SỰ
Giữ vững màu xanh tổ quốc - Tập 2  
THƯ VIỆN ẢNH