Chuyên đề khác

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định công bố danh mục các loại gỗ hợp pháp đã nhập khẩu vào Việt Nam

Số lượt đọc:  720  -  Cập nhật lần cuối:  01/07/2021 08:39:52 AM
Thông báo

THÔNG BÁO: Đề nghị các địa phương cập nhật, báo cáo diễn biến rừng năm 2024 theo quy định tại Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 và Thông tư số 16/2023/TT-BNNPTNT. Chi tiết...

Liên kết
PHIM PHÓNG SỰ
Giữ vững màu xanh tổ quốc - Tập 2  
THƯ VIỆN ẢNH