Đường dây nóng tố giác trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng: 0976 570.111. Thông tin cảnh báo nguy cơ cháy rừng và phát hiện sớm các điểm cháy từ ảnh vệ tinh thường xuyên được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Cục Kiểm lâm 24/24h./.
Góc tin học

Ứng dụng Công nghệ thông tin và GIS (thông tin địa lý) trong công tác theo dõi diễn biến tài nguyên rừng

Thực hiện Chỉ thị số 32/2000/CT-BNN-KL ngày 27/3/2000 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức theo dõi diễn biến rừng và đất Lâm nghiệp trên phạm vi toàn quốc. Từ năm 2001 đến nay, Cục Kiểm lâm đã xây dựng phần mềm Diễn biến rừng và đã đào tạo hướng dẫn cho hàng ngàn cán bộ kỹ thuật chủ chốt của các chi Cục Kiểm lâm, hạt kiểm lâm trong cả nước thực hiện. Việc ứng dụng công nghệ thông tin và GIS đã giúp cho lực lượng kiểm lâm và chính quyền các cấp cũng như chủ rừng tốt hơn trong công tác quản lý rừng và đất lâm nghiệp. Theo dõi, nắm bắt kịp thời các biến động cũng như tổng hợp, tính toán và rút trích số liệu, bản đồ được nhanh tróng.

Theo thời gian và yêu cầu quản lý, phần mềm thường xuyên được cập nhật, bổ sung, phiên bản mới nhất cập nhật ngày 15/2/2012


Số lượt đọc:  5557  -  Cập nhật lần cuối:  11/04/2012 01:34:21 PM
Kết quả kiểm kê rừng

Thông báo

Đề nghị các Chi cục Kiểm lâm khẩn trương báo cáo diễn biến rừng năm 2017 theo quy định tại Thông tư 26/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017.

Liên kết
PHIM PHÓNG SỰ
Để rừng mãi thêm xanh - Tập 1  
THƯ VIỆN ẢNH