Chuyển đổi số

PMNM được ưu tiên trong đầu tư dùng vốn ngân sách

Kèm theo Quyết định 08/2007/QĐ-BTTTT là Danh mục các sản phẩm PMNM đáp ứng được yêu cầu sử dụng trong các cơ quan, tổ chức nhà nước.

Trong đó, phần mềm văn phòng là sản phẩm Open Office các phiên bản từ 2.0 đến 2.3. Phần mềm thư điện tử máy trạm là Mozilla Thunderbird, phần mềm duyệt web là Mozilla FireFox. Phần mềm bộ gõ tiếng Việt là UniKey.

Theo tinh thần của quyết định này, danh sách trên mang tính chất mở. Những cơ quan, tổ chức khi dùng vốn ngân sách nhà nước để đầu tư, mua sắm, thực hiện các dự án ứng dụng và phát triển CNTT phải "ưu tiên đầu tư, mua sắm, sử dụng các sản phẩm có trong Danh mục.

Trường hợp có vướng mắc khi triển khai áp dụng thì Bộ TT-TT sẽ xem xét giải quyết cụ thể. Bản thân Danh mục sẽ tiếp tục được xem xét, sửa đổi và bổ sung để phù hợp với tình hình thực tế.

TT

Chủng loại

Sản phẩm

1

Phần mềm văn phòng

Tải về

a.

OpenOffice phiên bản 2.0

b.

OpenOffice phiên bản 2.1

c.

OpenOffice phiên bản 2.2

d.

OpenOffice phiên bản 2.3

2

Phần mềm thư điện tử máy trạm: Tải về

Mozilla Thunderbird

3

Phần mềm trình duyệt Web: Tải về

Mozilla Firefox

4

Phần mềm bộ gõ tiếng Việt: Tải về Vào Unikey 3.63 chọn UniKeyNT Installer

Unikey


Số lượt đọc:  595  -  Cập nhật lần cuối:  25/02/2008 03:44:05 PM
Thông báo

THÔNG BÁO: Đề nghị các địa phương cập nhật, báo cáo diễn biến rừng năm 2024 theo quy định tại Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 và Thông tư số 16/2023/TT-BNNPTNT. Chi tiết...

Liên kết
PHIM PHÓNG SỰ
Giữ vững màu xanh tổ quốc - Tập 2  
THƯ VIỆN ẢNH