Nhiệt liệt chào mừng 49 năm ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam (21/5/1973  - 21/5/2022)
Diễn biến rừng, ứng dụng khoa học công nghệ

PMNM được ưu tiên trong đầu tư dùng vốn ngân sách

Kèm theo Quyết định 08/2007/QĐ-BTTTT là Danh mục các sản phẩm PMNM đáp ứng được yêu cầu sử dụng trong các cơ quan, tổ chức nhà nước.

Trong đó, phần mềm văn phòng là sản phẩm Open Office các phiên bản từ 2.0 đến 2.3. Phần mềm thư điện tử máy trạm là Mozilla Thunderbird, phần mềm duyệt web là Mozilla FireFox. Phần mềm bộ gõ tiếng Việt là UniKey.

Theo tinh thần của quyết định này, danh sách trên mang tính chất mở. Những cơ quan, tổ chức khi dùng vốn ngân sách nhà nước để đầu tư, mua sắm, thực hiện các dự án ứng dụng và phát triển CNTT phải "ưu tiên đầu tư, mua sắm, sử dụng các sản phẩm có trong Danh mục.

Trường hợp có vướng mắc khi triển khai áp dụng thì Bộ TT-TT sẽ xem xét giải quyết cụ thể. Bản thân Danh mục sẽ tiếp tục được xem xét, sửa đổi và bổ sung để phù hợp với tình hình thực tế.

TT

Chủng loại

Sản phẩm

1

Phần mềm văn phòng

Tải về

a.

OpenOffice phiên bản 2.0

b.

OpenOffice phiên bản 2.1

c.

OpenOffice phiên bản 2.2

d.

OpenOffice phiên bản 2.3

2

Phần mềm thư điện tử máy trạm: Tải về

Mozilla Thunderbird

3

Phần mềm trình duyệt Web: Tải về

Mozilla Firefox

4

Phần mềm bộ gõ tiếng Việt: Tải về Vào Unikey 3.63 chọn UniKeyNT Installer

Unikey


Số lượt đọc:  582  -  Cập nhật lần cuối:  25/02/2008 03:44:05 PM
Thông báo

THÔNG BÁO: Cục Kiểm lâm ban hành Văn bản số 433/KL-QLR ngày 20/10/2022. Để nghị các Chi cục Kiểm lâm vùng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện Chi tiết.....

Liên kết
PHIM PHÓNG SỰ
Giữ vững màu xanh tổ quốc - Tập 2  
THƯ VIỆN ẢNH