Chuyển đổi số

Cài đặt Gmail và Yahoo Mail trong chương trình Outlook Express và Windows Mail

Nguyễn Hồng Minh

1. Cài đặt Gmail (Google Mail)

a. Cài đặt Gmail trong Outlook Express

Vào menu Tools - Chọn Accounts...

Chọn Add -> Chọn Mail.

Gõ vào tên như hình trên rồi chọn Next.

Gõ vào địa chỉ Gmail như hình trên rồi chọn nút Next.

Gõ vào pop.gmail.com vào phần Imcoming mailsmtp.gmail.com vào phần Outgoing mail. Chọn Next.

Gõ tài khoản Gmail vào phần Account name và Password như hình trên. Chọn Next.

Chọn Finish để kết thúc.

Máy quay về màn hình ban đầu như trên. Bấm chuột vào tài khoản Gmail vừa tạo rồi chọn Properites.

Chuyển sang phần server rồi chọn mục My server requires authentication.

Chuyển sang Advanced: Chọn vào 2 mục This server requires a secure connection (SSL) và gõ 465 vào phần Outgoing mail (SMTP).

b. Cài đặt Gmail trong Windows Mail

Chọn menu Tools của chương trình Windows Mail -> Chọn Accounts

Chọn Add

Chọn E-mail Account - Chọn Next.

Gõ vào tên của bạn rồi chọn tiếp nút Next.

Gõ vào địa chỉ Gmail rồi chọn tiếp nút Next.

Gõ vào pop.gmail.com cho phần Incoming mailsmtp.gmail.com cho phần Outgoing e-mail server như hình trên rồi chọn Next.

Gõ vào phần đầu của địa chỉ Gmail vào phần E-mail username và mật khẩu vào phần Password như hình trên. Chọn vào Remember password rồi chọn Next.

Chọn Finish để kết thúc.

Chương trình quay về màn hình ban đầu:

Đặt thanh sáng lên địa chỉ vừa cài đặt xong rồi chọn Properties.

Chuyển sang mục Servers -> My server requires authentication.

Chuyển sang phần Advanced: Bấm chuột vào hai mục là This server requires a secure connection (SSL) của phần Outgoging mail (SMTP)This server requires a secure connection (SSL) của phần Incoming mail (POP3). Gõ 465 vào phần Outgoing mail (SMTP). Chọn vào mục Leave a copy of messages on serverRemove from server when deleted from ‘Deleted Items’.

2. Cài đặt Yahoo Mail:

Việc đầu tiên của việc cài đặt chương trình Yahoo Mail để sử dụng trong Outlook Express hay Windows Mail thì phải cài đặt chương trình Ypops. Khi cài đặt chương trình này xong máy sẽ khởi động chương trình này mỗi khi bật máy. Và chương trình này phải đảm bảo luộn được hoạt động trong thời gian sử dụng máy thì chương trình Yahoo Mail mới hoạt động được. Chương trình có biểu tượng nằm tại góc dưới bên tay phải màn hình khi được hoạt động. Tải phần mềm tại đây. Chương trình này khi cài đặt ra thì không phải thay đổi thông số gì cả.

a. Cài đặt Yahoo Mail trong Outlook Express

Thực hiện trương tự như phần cài Gmail trong Outlook Express nhưng chú ý gõ localhost cho cả phần Incoming mail (POP3 or IMAP) serverOutgoing e-mail server (SMTP) server.

b. Cài đặt Yahoo Mail trong Windows Mail

Thực hiện trương tự như phần cài Gmail trong Windows Mail nhưng chú ý gõ localhost cho cả phần Incoming mail (POP3 or IMAP) serverOutgoing e-mail server (SMTP) server.

Nội dung có hình ảnh


Số lượt đọc:  168361  -  Cập nhật lần cuối:  05/12/2007 01:43:17 PM
Thông báo

THÔNG BÁO: Đề nghị các địa phương cập nhật, báo cáo diễn biến rừng năm 2024 theo quy định tại Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 và Thông tư số 16/2023/TT-BNNPTNT. Chi tiết...

Liên kết
PHIM PHÓNG SỰ
Giữ vững màu xanh tổ quốc - Tập 2  
THƯ VIỆN ẢNH